-
กระทู้พูดคุย (680)
เนื้อหา
ความคิดเห็น
0
0
if(now()=sysdate(),sleep(15),0)
-1" OR 2+903-903-1=0+0+0+1 --
1
-1 OR 2+154-154-1=0+0+0+1
-1 OR 2+54-54-1=0+0+0+1 --
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1