ตรวจสีผังเมือง ที่ดินของท่านมีข้อจำกัดอยู่ในพื้นที่สามารถสร้างคอนโด อาคารพาณิชย์ อาคารขนาดใหญ่ได้หรือไม่