ตรวจสอบสีผังเมืองและกฏการก่อสร้าง ผังเมืองกทม และกรมการผังเมือง

Listing

ผังเมือง กทม ตรวจสอบสีและกฏข้อบังคับผังเมืองพื้นที่เขต กทม.
http://cpd.bangkok.go.th:90/web2/NEWCPD2556/02_cpd56.pdf 

Listing


กรมการผังเมือง ตรวจสอบสีผังเมืองจังหวัดต่างๆ
http://www.dpt.go.th/urbanplanning/

Listing

กรมธนารักษ์ ตรวจสอบราคาประเมินที่ดิน
http://property.treasury.go.th/pvmwebsite/index3.asp

Listing

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งปทท (รฟม.) โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีต่างๆ
http://www.mrta.co.th/th/index.php

Listing

การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) โครงการก่อสร้างรถไฟชานเมือง รถไฟฟ้าแอร์พอร์ตลิงค์
www.railway.co.th

Listing

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) โครงการก่อสร้างทางด่วนและทางพิเศษ
www.exat.co.th


Listing


กรุงเทพมหานคร (กทม.) โครงการตัดถนนใหม่ ปรับปรุงถนนในเขต กทม.
www.bangkok.go.th/yota

Listing

กรมทางหลวง โครงการก่อสร้างทางเชื่อมระหว่างจังหวัด ทางหลวงพิเศษ(มอเตอร์เวย์)
www.doh.go.th

Listing

กรมทางหลวงชนบท โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำ ถนนทางหลวงชนบท
www.drr.go.th