-
กลับไปหน้าแรกเว็บบอร์ด  การเลือกระยะเวลากู้ให้เหมาะสมกับการซื้อบ้าน

การเลือกระยะเวลากู้ให้เหมาะสมกับการซื้อบ้าน 
เมื่อ คิดจะกู้เงินซื้อบ้าน เรามักสับสนกับคำถามว่าจะกู้ระยะเวลากี่ปีดี ซึ่งโดยทั่วไปธนาคารจะให้กู้ตั้งแต่ 5-30 ปี ขึ้นอยู่กับรายได้และอายุของผู้กู้ โดยอายุของผู้กู้ เมื่อรวมกับระยะเวลากู้ ต้องไม่เกิน 65 ปี ตัวอย่างเช่น ถ้าผู้กู้ซื้อบ้าน อายุ 50 ปี จะสามารถกู้ได้ยาวที่สุดเพียง 65-50 = 15 ปี เท่านั้น

การ ตัดสินใจตรงนี้จะขึ้นอยู่กับวงเงินที่จะกู้ และความสามารถในการผ่อนชำระเงินกู้ของผู้กู้ จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องคำนึงถึงความสามารถในการผ่อนชำระต่อเดือนของผู้กู้ เป็นหลัก สำหรับความสามารถในการผ่อนต่อเดือนให้คิดโดยนำรายได้ประจำหักค่าใช้จ่าย ต่างๆและค่าใช้จ่ายเผื่อกรณีฉุกเฉินเอาไว้ เหลือเท่าไหร่ต่อเดือน ส่วนนั้นคือจำนวนเงินที่สามารถจ่ายธนาคารได้โดยไม่มีปัญหาเงินขาดมือ ในส่วนนี้ให้มองโลกแง่ร้ายเข้าไว้ โอกาสที่เงินขาดมือจะได้ไม่ค่อยมี จากนั้นทำซื้อบ้านในเรื่องอัตราดอกเบี้ยระยะยาวกับธนาคารว่า ดอกเบี้ยในระยะยาวเฉลี่ยประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ (ไม่ใช่ 1-3%ดังที่ธนาคารได้โฆษณาซึ่งได้ระบุให้เฉพาะ 1-3 ปีแรก อัตราดอกเบี้ยที่ใช้คำนวณไม่ควรต่ำกว่า 6.5% ต่อปี)

เมื่อทราบความสามารถในการผ่อนต่อเดือนของผู้กู้และอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยในระยะยาวแล้ว   ให้ปรึกษาเจ้าหน้าที่ธนาคาร (หรือลองคำนวณด้วยตัวเอง โดยไปที่หน้าแรกของ web นี้ แล้วคลิกที่ "คำนวณเงินงวด/เงินกู้" ) ว่า หากจะกู้เงินตามวงเงินที่ต้องการโดยขอผ่อนเท่าความสามารถในการผ่อนต่อเดือน จะ ต้องผ่อนกี่ปี ซึ่งอยู่ในหลักเกณฑ์ของธนาคารที่อายุของผู้กู้ เมื่อรวมกับระยะเวลากู้ ต้องไม่เกิน 65 ปี ระยะเวลากู้ที่ได้คือระยะเวลาที่ผู้กู้ผ่อนได้โดยไม่เกิดปัญหา แต่หากผู้กู้อายุน้อยและสามารถขอเพิ่มระยะเวลากู้ได้นานกว่าที่ได้จากการ ระบุเงินผ่อนต่อเดือน(ความสามารถในการผ่อนต่อเดือน) ผู้กู้ควรเจรจาขอระยะเวลาที่ยาวที่สุด เพราะจะทำให้ยอดเงินงวดที่ต้องผ่อนต่อเดือนน้อยลงอีก เพื่อลดโอกาสที่ผู้กู้จะมีปัญหาหมุนเงิน เงินขาดมือไม่พอจ่ายค่างวด เมื่อไม่ผิดสัญญากู้ก็จะไม่โดนฟ้องหรือโดนปรับ

การซื้อบ้านควรเลือกระยะเวลากู้มากนั้น ไม่ต้องกลัวจะเสียดอกเบี้ยมาก เพราะหากเดือนไหนเรามีเงินออมมาก ก็สามารถจ่ายธนาคารมากกว่าที่ได้กำหนดไว้เป็นงวด โดยเงินส่วนเกินที่จ่ายมากขึ้นจะไปลดที่เงินต้น เมื่อเงินต้นลด ดอกเบี้ยก็จะเสียน้อย และระยะเวลาในการผ่อนจริงก็จะสั้นลงไปเอง การกู้เงินแบบ 25 ปี หากระหว่างที่ผ่อนชำระ มีการผ่อนมากกว่าที่ธนาคารระบุไว้ ก็จะผ่อนไม่ถึง 25 ปี (บางคนสัญญากู้25 ปีจ่ายเร็ว ผ่อนแค่ 10 ปีก็มี)


 
=> 6025