-
กลับไปหน้าแรกข่าว  ขาดประชาธิปไตย บ้านเมืองจึงเสื่อมทรุด / โดย ดร.โสภณ พรโชคชัย
6 ต.ค. 2016

ขาดประชาธิปไตย บ้านเมืองจึงเสื่อมทรุด / โดย ดร.โสภณ พรโชคชัย

ตามที่มีภาพประชดของสาวนุ่งกระโจมอกอาบน้ำกลางถนน ภาพนี้เกิดขึ้นเพราะขาดประชาธิปไตย โดยท้องถิ่นไม่มีเงินเพียงพอ ถูกรัฐบาลส่วนกลางและส่วนภูมิภาคที่ใหญ่โตดูดกินไปหมด จะแก้ไขได้ก็ด้วยการเพิ่มขนาดและงบประมาณส่วนท้องถิ่น มีระบบภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่เป็นสากล กรณีนี้ “บิ๊กตู่” เองก็ยังบอกว่าการปรับปรุงถนนเป็นหน้าที่ของท้องถิ่น ท้องถิ่นต้องเอาเงินมาจากการเก็บภาษี ถ้าไม่พอส่วนกลางก็ส่งไปให้ ที่ผ่านมายังไม่มีระบบภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่เป็นสากล ทั้งยังมีข้อเสนอให้เก็บภาษีเฉพาะบ้านที่มีราคาตั้งแต่ 50 ล้านบาทขึ้นไป ซึ่งมีจำนวนไม่มาก เท่ากับได้รับการยกเว้นแทบหมด ท้องถิ่นจึงไม่มีเงินมาซ่อมแซมถนน ในทางสากลท้องถิ่นต้องจัดเก็บภาษีให้เพียงพอกับค่าใช้จ่าย ภาษีที่ส่งไปยังส่วนกลางมีน้อยและไม่พึ่งส่วนกลาง เพราะช้าและถูกส่วนกลางครอบงำ แต่ในกรณีประเทศไทย เราเน้นเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม ท้องถิ่นมีรายได้น้อยเพียง 10-15% ของงบประมาณ ทำให้ส่วนกลางต้องส่งรายได้ไปให้ส่วนท้องถิ่น ท้องถิ่นจึงขาดความเป็นอิสระ ขาดประชาธิปไตย ถูกครอบงำโดยส่วนกลางมากเกินไป ยิ่งรัฐบาลส่วนกลางเพิ่มภาษีมูลค่าเพิ่มมากเท่าไรก็ดูดเงินจากท้องถิ่นสู่ ส่วนกลางมากขึ้น ท้องถิ่นต้องรอพึ่งพิงส่วนกลางเป็นหลัก ดังนั้น ประเทศไทยจึงควรมีระบบภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างโดยเก็บจากบ้านทุกหลัง ไม่จำเป็นต้องมีส่วนลดใดๆ อย่างกรณีภาษีล้อเลื่อน (รถจักรยานยนต์) ที่มีราคาเพียง 15,000 บาท ก็ยังเสียภาษีประมาณ 1% ของมูลค่า ในกรณีที่อยู่อาศัยและอสังหาริมทรัพย์อื่นๆ หากเก็บภาษีได้เพียง 1% ก็จะทำให้มีรายได้เพียงพอกับการซ่อมแซมถนนและพัฒนาท้องถิ่นแล้ว รัฐบาลก็ไม่ต้องส่งเงินมาสนับสนุน และไม่ต้องมา “รีดเลือดกับปู” ด้วยการพยายามขึ้นภาษี VAT

ที่มา : http://www.lokwannee.com/web2013/?p=240853

วันที่ 6 ต.ค. 59