-
กลับไปหน้าแรกข่าว  ศึกรัสเซีย-ยูเครนทุบผู้ประกอบการ
5 พ.ค. 2022

ศึกรัสเซีย-ยูเครนทุบผู้ประกอบการ

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้เปิดเผยผลการสำรวจความเชื่อมั่นทางธุรกิจ (BSI) เฉพาะกิจระหว่างวันที่ 1-26 เม.ย. ถึงผลกระทบของโควิด-19 ต่อภาคธุรกิจไทย โดยเดือน เม.ย.ที่ผ่านมา ระดับการฟื้นตัวของธุรกิจโดยรวมทรงตัวเมื่อเทียบกับเดือน มี.ค. ส่วนภาคการค้าและการท่องเที่ยวปรับดีขึ้นจากปัจจัยชั่วคราวในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ขณะที่ภาคการผลิต อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้างยังถูกกดดันจากต้นทุนการผลิตที่ปรับสูงขึ้น ทั้งจากราคาพลังงานและราคาวัตถุดิบ เป็นผลสืบเนื่องจาก สงครามรัสเซีย-ยูเครน กำลังซื้อที่อ่อนแอ และการแพร่ระบาดในประเทศ ที่ยังเป็นอุปสรรคสำคัญต่อการฟื้นตัวของธุรกิจในภาพรวม
ที่มา : www.thairath.co.th/business/economics/2384467