-
กลับไปหน้าแรกข่าว  ถอดบทเรียนรถไฟจีน-ลาว ไทยต้อง‘เตรียมพร้อม’ให้ทันเพื่อนบ้าน
5 พ.ค. 2022

ถอดบทเรียนรถไฟจีน-ลาว ไทยต้อง‘เตรียมพร้อม’ให้ทันเพื่อนบ้าน

ดร.จตุรงค์ บุนนาค ประธานสภาธุรกิจไทย-ลาว กล่าวว่า ไทยค้าขายกับลาวมาช้านานเป็นการค้านอกระบบตามแนวชายแดน แม้ปัจจุบันยังมีมูลค่าสูงกว่าในระบบ ที่เริ่มเมื่อปี 2531 จากนโยบายเปลี่ยนสนามรบเป็นสนามการค้า โดยสินค้าไทยได้รับความนิยมสูงในประเทศเพื่อนบ้าน แต่ในอนาคตต้องระวัง เนื่องจากทางการลาวมีนโยบายพึ่งตนเอง เพิ่มการผลิตภายใน ลดการนำเข้า ส่งเสริมการตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษขึ้นถึง 13 แห่งในแขวงต่างๆ ให้สิทธิพิเศษนักลงทุนและแรงงานลาวที่เคยมาทำงานในไทย ให้กลับไปทำงานในเขตเศรษฐกิจพิเศษต่างๆ ปัจจุบันมีจีนเป็นนักลงทุนรายใหญ่สุดกว่า 800 ราย ในอนาคตเมื่อโรงงานต่างๆ เดินเครื่องผลิตสินค้าเพิ่มมากขึ้น ย่อมกระทบสินค้าส่งออกไทยไปตลาดเพื่อนบ้าน
ที่มา : www.thansettakij.com/economy/523685