-
กลับไปหน้าแรกข่าว  รื้อพิมพ์เขียวสร้าง “มอเตอร์เวย์” 2 ล้านล้าน หั่นงบลงทุน-เวนคืนนำร่อง”กทม.-สระแก้ว”และ”นครสวรรค์-พิษณุโลก”
17 มิ.ย. 2019

รื้อพิมพ์เขียวสร้าง “มอเตอร์เวย์” 2 ล้านล้าน หั่นงบลงทุน-เวนคืนนำร่อง”กทม.-สระแก้ว”และ”นครสวรรค์-พิษณุโลก”

นายชยธรรม์ พรหมศร รองผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) เปิดเผยว่า โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาเส้นทางหลวงสายหลักเดิม ให้สามารถรองรับการขนส่งรูปแบบทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง (มอเตอร์เวย์) เป็นการนำแผนแม่บทการพัฒนาทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองของกรมทางหลวง 21 เส้นทาง ระยะทางรวม 6,612 กม. ใช้งบประมาณรวม 2.14 ล้านล้านบาท ส่วนใหญ่จะเสียไปกับค่าเวนคืนค่อนข้างมาก สำนักงบประมาณมีข้อดำริว่า งบประมาณของรัฐมีจำกัด จึงอยากให้ สนข.ไปศึกษาดูว่า จะสามารถลดต้นทุนการสร้างมอเตอร์เวย์ตามแผนแม่บทของกรมทางหลวงหรือไม่ จากผลการศึกษาพบว่า สามารถลดต้นทุนค่าก่อสร้างได้ 10-15% และจะช่วยลดการเวนคืนที่ดินเพื่อก่อสร้างได้อย่างน้อย 30-40% แต่จะลดได้เท่าไหร่ก็แล้วแต่แนวเส้นทาง อีกทั้งทำให้ไม่ต้องเสียเวลาไปกับการเวนคืน ส่วนเรื่องการลดปัญหาจราจรและอุบัติเหตุยังยึดตามผลการศึกษาเดิมไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไร เพราะว่าดีอยู่แล้ว ขั้นตอนต่อไป
ที่มา : www.prachachat.net/property/news-339378