-
กลับไปหน้าแรกข่าว  สนามบิน-วงแหวนรอบ 4 จุดพลุเชียงใหม่ “กาญจน์กนก” ตุนที่100ไร่โซนแม่ออนเบียดทุนกรุง
17 มิ.ย. 2019

สนามบิน-วงแหวนรอบ 4 จุดพลุเชียงใหม่ “กาญจน์กนก” ตุนที่100ไร่โซนแม่ออนเบียดทุนกรุง

นายชินโชติ เรือนใหม่ ผู้จัดการฝ่ายขาย บริษัท แอคคิวท์ เรียลตี้ เชียงใหม่ จำกัด เปิดเผยว่า รายละเอียดราชกิจจานุเบกษากฎกระทรวงมหาดไทย เรื่องผังเมืองรวมเชียงใหม่ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2562 นั้น นับเป็นผังเมืองเฉพาะกิจเพื่อเอื้อต่อการใช้ประโยชน์บนที่ดินของโรงพยาบาลสันทราย ซึ่งเป็นโรงพยาบาลรัฐ เรื่องนี้เป็นกรณีรัฐต่อรัฐ โรงพยาบาลสันทรายมีคนไข้เต็ม จึงได้ก่อสร้างอาคารหลังใหม่ แต่ไม่สามารถเปิดใช้ได้เนื่องจากติดข้อจำกัดผังเมือง อยู่ในพื้นที่ห้ามก่อสร้างสูงเกิน 9 เมตร โดยผังเมืองรวมที่เพิ่งบังคับใช้เป็นผังเมืองเฉพาะกิจ ด้วยการปลดล็อกให้เป็นโซนที่สามารถสร้างตึกสูงได้ไม่เกิน 23 เมตร เพื่อให้ รพ.สันทรายได้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการสาธารณประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับการสาธารณสุข
ที่มา : www.prachachat.net/property/news-339197