-
กลับไปหน้าแรกข่าว  โรงเรียนนานาชาติ เติบโตเฉลี่ย 12 % ตลาดรวมของธุรกิจ 60,500 ล้านบาท/ปี
15 มิ.ย. 2019

โรงเรียนนานาชาติ เติบโตเฉลี่ย 12 % ตลาดรวมของธุรกิจ 60,500 ล้านบาท/ปี

นายสาคร สุขศรีวงศ์ ผู้อำนวยการสถาบันออกแบบนานาชาติชนาพัฒน์ และกรรมการร้านภูฟ้า ในฐานะประธานบริหารโรงเรียนนานาชาติคิงส์คอลเลจกรุงเทพ กล่าวว่าขณะนี้แนวโน้มเติบโตของโรงเรียนนานาชาติสูงขึ้น โดยดูได้จากการขยายของโรงเรียนนานาชาติทั่วประเทศที่มีจำนวนมากขึ้น และจำนวนนักเรียนที่เข้ามาเรียนโรงเรียนนานาชาติเพิ่มขึ้น 4-6% ต่อปี ดังนั้น แนวโน้มในอนาคตโรงเรียนนาชาติจะมีอัตราการเติบโตสูงขึ้น เพราะต่อให้มีการแข่งขันกันสูง แต่คุณภาพ มาตรฐาน ของโรงเรียนนานาชาติส่งผลให้พ่อแม่ผู้ปกครอง พร้อมลงทุนการศึกษาให้แก่ลูก อีกทั้งบางคนก็ไม่อยากส่งลูกไปเรียนต่างประเทศ เนื่องจากเรียนโรงเรียนนานาชาติในไทยกับต่างประเทศไม่ได้ต่างกัน
ที่มา : www.bangkokbiznews.com/news/detail/837945