-
กลับไปหน้าแรกข่าว  “พาณิชย์” มีมติไม่ต่ออายุการใช้เซฟการ์ดสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนเจืออื่นๆ ชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วน
10 ม.ค. 2019

“พาณิชย์” มีมติไม่ต่ออายุการใช้เซฟการ์ดสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนเจืออื่นๆ ชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วน

นายอดุลย์ โชตินิสากรณ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า คณะกรรมการพิจารณามาตรการปกป้อง (คปป.) ได้ประชุมเมื่อวันที่ 7 ม.ค. 2562 ที่ผ่านมา โดยมีวาระการพิจารณาสำคัญวาระหนึ่ง คือ การพิจารณาคำร้องขอของภาคเอกชนในอุตสาหกรรมเหล็กที่ได้ยื่นคำร้องขอและให้เปิดการทบทวนเพื่อขยายเวลาในการใช้มาตรการปกป้องจากการนำเข้าสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนเจืออื่นๆ ชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วนที่เพิ่มขึ้นเป็นครั้งที่ 3 หลังจากที่ได้ใช้มาตรการครั้งแรกตั้งแต่วันที่ 27 ก.พ. 2556-26 ก.พ. 2559 และได้ต่ออายุครั้งที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 27 ก.พ. 2559 และจะครบอายุการใช้มาตรการวันที่ 26 ก.พ. 2562 ที่จะถึงนี้ ผลการพิจารณา คณะกรรมการฯ เห็นว่าไม่มีความจำเป็นต้องขยายเวลาการบังคับใช้มาตรการปกป้องดังกล่าวออกไปอีก เพราะมีผลการไต่สวนออกมาชัดเจนว่าปริมาณการนำเข้าของสินค้าที่ถูกไต่สวนมีแนวโน้มลดลง ส่วนแบ่งตลาดสินค้านำเข้าลดลง ขณะที่อุตสาหกรรมภายในประเทศมียอดขายและการใช้กำลังการผลิตเพิ่มขึ้นในปี 2560 และปี 2561 ยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอีก ส่วนผลกระทบจากสินค้านำเข้า พบว่ามีผลการขาดทุนลดลง และในด้านการจ้างงาน มีการจ้างงานเพิ่มขึ้น
ที่มา : mgronline.com/business/detail/9620000003232