-
กลับไปหน้าแรกข่าว  ไทย เตรียมหารือ กัมพูชา เปิดเดินรถโดยสารข้ามแดน รับท่องเที่ยว-แรงงาน
10 ม.ค. 2019

ไทย เตรียมหารือ กัมพูชา เปิดเดินรถโดยสารข้ามแดน รับท่องเที่ยว-แรงงาน

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยความสะดวกการขนส่งแห่งชาติ (NTFC) ครั้งที่ 1/2562 โดยได้รับทราบสถาะการดำเนินการตามความตกลงว่าด้วยการขนส่งข้ามพรมแดนในอนุภาคลุ่มแม่น้ำโขง “ระยะแรก” (Memorandum of Understanding on the ‘Early Harvest’ Implementation of GMS CBTA) ซึ่งปัจจุบันประเทศไทย พร้อมดำเนินการตามบันทึกความเข้าใจ Early Harvest โดยได้ออกใบอนุญาต GMS Road Transport Permit และ TAD ให้แก่ผู้ประกอบการขนส่งที่ได้รับการคัดเลือกแล้ว รวมถึงได้จัดฝึกอบรมให้แก่เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องและผู้ประกอบการด้วยแล้ว
ที่มา : mgronline.com/business/detail/9620000003161