-
กลับไปหน้าแรกข่าว  ท่าเรือทุ่ม7.5พันล. พัฒนาที่ชุมชนคลองเตย
10 ม.ค. 2019

ท่าเรือทุ่ม7.5พันล. พัฒนาที่ชุมชนคลองเตย

การท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) ได้จัดทำโครงการพัฒนาพื้นที่เพื่อการอยู่อาศัยในชุมชนคลองเตย โดยรอบพื้นที่นอกเขตรั้วศุลกากรให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนให้มีมาตรฐาน และเป็นส่วนหนึ่งของ ศูนย์กลางเมืองใหม่ในใจกลางเมืองบนพื้นที่บริเวณโรงฟอกหนังพื้นที่ประมาณ 58 ไร่ ให้เป็นอาคารที่พักอาศัยทรงสูงรองรับชุมชน และหน่วยงานราชการต่างๆ เพื่อให้มีระบบบริหารจัดการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการที่ทันสมัย นอกจากนี้ในอนาคตก็มีแนวคิดที่จะทำรถไฟชุมชนวิ่งให้บริการจากที่ตั้งโครงการฯ ไปยังย่านพระราม 4 ซึ่งสามารถดำเนินการได้เลยหากการก่อสร้างโครงการแล้วเสร็จพื้นที่ดังกล่าวจะเป็นที่อยู่อาศัยอีกหนึ่งจุดที่มีความสมบูรณ์และเชื่อว่าจะแก้ไขปัญหาด้านสุขลักษณะ มลพิษ และยาเสพติดส่วนการดำเนินการก่อสร้างนั้น คาดว่าจะสามารถเปิดประมูลก่อสร้างภายในปีนี้ 2562 โดยใช้งบประมาณในการก่อสร้างของกทท.และหลังจากนี้จะสำรวจประชากรให้แล้วเสร็จภายใน 6 เดือน ขณะที่มูลค่าของโครงการอยู่ที่ประมาณ 7,500 ล้านบาท
ที่มา : www.naewna.com/business/387862