-
กลับไปหน้าแรกข่าว  นำร่องท่าเรือบกที่ฉะเชิงเทรา เปิดให้เอกชนเข้าประมูลปลายปี’62
8 พ.ย. 2018

นำร่องท่าเรือบกที่ฉะเชิงเทรา เปิดให้เอกชนเข้าประมูลปลายปี’62

นายสราวุธ ทรงศิวิไล ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) เปิดเผยภายหลังเป็นประธานเปิดงานประชุมสัมมนาครั้งที่ 2 เพื่อนำเสนอผลการศึกษาและรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องงานศึกษาจัดทำแผนพัฒนาท่าเรือบก (Dry Port)เพื่อนำไปสู่การเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ของภูมิภาคว่าหลังการประชุมครั้งนี้จะนำข้อเสนอแนะมาปรับปรุงและสรุปเป็นรายงานฉบับสมบูรณ์ภายใน 2 สัปดาห์ก่อนเสนอผลการศึกษาให้กระทรวงคมนาคมภายในเดือนพฤศจิกายนนี้ และจะเสนอคณะกรรมการพัฒนาระบบบริหารจัดการขนส่งสินค้าและบริการของประเทศ (กบส.) ที่มีนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ในช่วงปลายปีนี้ให้พิจารณาเห็นชอบเพื่อมอบหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปดำเนินการต่อ คาดว่าน่าจะเป็นการท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) เพื่อเปิดให้เอกชนร่วมลงทุนในรูปแบบรัฐร่วมลงทุนกับเอกชน (PPP)ต่อไป
ที่มา : www.naewna.com/business/375431