-
กลับไปหน้าแรกข่าว  BGRIM ตอกย้ำความสำเร็จ! เซ็น PPA เวียดนาม 257 เมกะวัตต์
11 ต.ค. 2018

BGRIM ตอกย้ำความสำเร็จ! เซ็น PPA เวียดนาม 257 เมกะวัตต์

นางปรียนาถ สุนทรวาทะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ "BGRIM" เปิดเผยว่า โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์กำลังผลิตติดตั้ง 257 เมกะวัตต์ ที่ จ.ฟูเยี้ยน (Phu Yen) สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ซึ่ง BGRIM ถือหุ้นผ่านบริษัทย่อยในสัดส่วนร้อยละ 80 ได้เข้าลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (Power Purchase Agreement - PPA) กับ Electricity of Vietnam (EVN) แล้ว เมื่อวันที่ 10 ต.ค. 2561 ณ กรุงฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม โดยมีอัตราการรับซื้อไฟฟ้าที่ 9.35 เซ็นดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง เป็นระยะเวลา 20 ปี ปัจจุบัน โครงการได้เริ่มดำเนินการงานก่อสร้างเรียบร้อยแล้ว ซึ่งเป็นไปตามแผนงานที่ได้วางไว้ โดยคาดว่าจะเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ (COD) ได้ภายใน 30 มิ.ย. 2562 ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวจะช่วยเพิ่มรายได้ของ BGRIM ในปีหน้าให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ร้อยละ 15-20 จากการลงทุนของ BGRIM ในโครงการโรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามในปัจจุบัน
ที่มา : www.thansettakij.com/content/331304