-
กลับไปหน้าแรกข่าว  ดีลล้ม! กกพ.ห้ามจีพีเอสซี ซื้อโกลว์ ชี้ เข้าข่ายลดการแข่งขัน ขัดต่อ กม.
11 ต.ค. 2018

ดีลล้ม! กกพ.ห้ามจีพีเอสซี ซื้อโกลว์ ชี้ เข้าข่ายลดการแข่งขัน ขัดต่อ กม.

นางสาวนฤภัทร อมรโฆษิต เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) เปิดเผยว่า คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) มีมติเป็นเอกฉันท์ ไม่อนุมัติคำขอเพื่อรวมกิจการ โดยการเข้าซื้อหุ้นส่วนใหญ่ของบริษัทโกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) (จีพีเอสซี) ในบริษัทโกลว์ พลังงาน (โกลว์) เนื่องจากการดำเนินการดังกล่าวส่งผลต่อการลดการแข่งขันในการให้บริการพลังงาน ซึ่งขัดต่อเจตนารมณ์ของกฎหมาย พระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 รวมทั้งการพิจารณาของ กกพ. ยังเป็นการพิจารณาที่ตระหนักถึง การสร้างบรรทัดฐานในการพิจารณาในระยะยาวด้วย
ที่มา : mgronline.com/stockmarket/detail/9610000101903