-
กลับไปหน้าแรกข่าว  เคหะฯ สนองบิ๊กตู่ ให้คนไทยมีบ้าน ลุยต่อเมืองชุมชนดินแดง เฟส 2
11 ก.ค. 2018

เคหะฯ สนองบิ๊กตู่ ให้คนไทยมีบ้าน ลุยต่อเมืองชุมชนดินแดง เฟส 2

ดร.ธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการเคหะแห่งชาติ ระบุพร้อมสนองนโยบายรัฐบาล เร่งพัฒนาพื้นที่พักอาศัยอีกจำนวนมาก ภายหลัง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เปิดโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ระยะที่ 1 เฟสจี โดยได้ประสานงานทั้งหน่วยงานเอกชนและผู้ที่สนใจ เข้ามาร่วมบริหารพื้นที่และจัดสร้างโครงการที่พักอาศัย ไม่ว่าจะทั้งในกรุงเทพฯ หรือต่างจังหวัดทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้กำชับอยากเห็นคนไทยมีบ้านอยู่ในสภาพที่เรียบร้อย และมีความเป็นอยู่ที่ดีกว่าเดิม ซึ่งเป็นเป้าหมายหลักของการเคหะแห่งชาติที่จะร่วมกันขับเคลื่อนและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกภาคส่วนตามยุทธศาสตร์ในระยะยาว ที่จะร่วมกันบูรณาการ พร้อมสนองนโยบายกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ตามที่ได้รับมอบหมายจาก พล.อ.อนันตร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ให้บรรลุผลสำเร็จ
ที่มา : www.thairath.co.th/content/1332474