-
กลับไปหน้าแรกข่าว  ‘วีระศักดิ์’สวมหมวก 3 ใบ ลุยปฏิรูปโครงสร้างท่องเที่ยวสู่ความยั่งยืน
13 มิ.ย. 2018

‘วีระศักดิ์’สวมหมวก 3 ใบ ลุยปฏิรูปโครงสร้างท่องเที่ยวสู่ความยั่งยืน

นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ให้สัมภาษณ์ว่า ใช้เวลา 4 เดือนแรกหมดไปเยอะมากกับการสื่อสาร และลงมือทำให้เห็น รวมไปถึงการสื่อสารกับภาคเอกชน สมาคมท่องเที่ยวต่างๆ หารือกับคณะทำงานสานพลังประชารัฐด้านการส่งเสริมท่องเที่ยวและไมซ์ (คณะทำงานสานพลังประชารัฐ D3) เพื่อรับฟังความคิดเห็น แก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น และอธิบายให้เขาเข้าใจว่าเราไม่ได้ทำตัวกิจกรรมอีกต่อไป แต่กำลังทำเรื่องของโครงสร้าง เพื่อให้การท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือในการลดความเหลื่อมลํ้า และเกิดความยั่งยืน อีกทั้งการส่งเสริมการท่องเที่ยวที่จะทำให้เป็นเครื่องมือลดความเหลื่อมลํ้าและพัฒนาการท่องเที่ยวยั่งยืน ไม่ใช่แค่เพียงส่งเสริมการท่องเที่ยวในเมืองรองเท่านั้น เรายังต้องผลักดันอีกหลายโครงการให้เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโครงการไทยแลนด์ริเวียร่า ซึ่งอย่าไปมองว่าต้องทำเมกะโปรเจ็กต์ แต่จะเป็นเรื่องการทำเส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยง เชื่อมเส้นทางรถไฟ เชื่อมการเดินทางต่างๆ เพื่อดึงคนเข้ามาในพื้นที่ฝั่งทะเลด้านตะวันตก แล้วกระจายการท่องเที่ยวสู่ชุมชน ประมง ท่องเที่ยวการเกษตร ที่ไม่ใช่ขายแค่หาดทรายชายทะเล
ที่มา : www.thansettakij.com/content/289235