-
กลับไปหน้าแรกข่าว  TBEX 2018 อสังหาฯนานาชาติ
19 เม.ย. 2018

TBEX 2018 อสังหาฯนานาชาติ

ดร.โสภณ ได้เดินทางไปร่วมงานประชุมและงานนิทรรศการขายอสังหาริมทรัพย์มาทั่วโลก ดร.โสภณ จึงคิดสรรค์สร้างงาน TBEX 2018 ขึ้นเพื่อนักลงทุน นักพัฒนาที่ดินไทย และผู้บริโภคคนไทยโดยตรง เพื่อท่านจะได้พบปะกับเหล่า “จอมยุทธ์” จากนานาชาติ นักลงทุนจากต่างประเทศ ตลอดจนผู้ซื้อคนไทยเองที่เป็นนักลงทุนที่มีกำลังซื้อจริง งานนี้ไม่ใช่งานมหกรรมซื้อขายบ้านทั่วไปสำหรับผู้ซื้อบ้านโดยตรง แต่เน้นนักลงทุนเป็นสำคัญ ดร.โสภณ ออกแรงไปเชิญนายกสมาคมนายหน้าและสมาคมอสังหาริมทรัพย์ที่เกี่ยวข้องอื่นจากในอาเซียนมาร่วมงานด้วย เพื่อมาดูว่าเรามีสินค้าอะไรบ้างที่เขาน่าจะซื้อ นายหน้าเหล่านี้จะได้นำสินค้าของเราไปนำเสนอขาย ท่านทราบหรือไม่ว่า ชาวกัมพูชา เนปาล มาเลเซีย เมียนมา ลาว เวียดนาม สิงคโปร์ และอินเดีย ที่รวยๆมาซื้อบ้านในบ้านเราเป็นอันมาก เพราะเขามองว่าบ้านเรามีสิ่งดึงดูดที่ดีกว่าประเทศอื่นมากมาย เราอาจสามารถให้นายหน้าอสังหาริมทรัพย์ที่มาเหล่านี้เป็นเครือข่ายในประเทศต่างๆได้ด้วย นายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์ของประเทศต่างๆยังได้รับเชิญให้มาแสดงปาฐกถาเกี่ยวกับภาวะตลาดอสังหาริมทรัพย์ในแต่ละประเทศอีกต่างหาก พวกเราจะได้ศึกษาเรียนรู้กันอย่างจริงจังจากปากคำของนายกสมาคมของแต่ละชาติโดยตรง ท่านใดฟังภาษาอังกฤษไม่ออกก็พาเลขาฯ ลูกหลานที่รู้ภาษามากระซิบแปลข้างหูได้เลย ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น นอกจากนี้ดร.โสภณ ยังให้พวกสมาคมต่างชาตินี้มาโฆษณาขายสินค้าเขาให้เรา แต่ละประเทศมีมาอย่างน้อย 1-2 บู๊ธ เราจะได้เรียนรู้สินค้าจากนานาชาติ นอกจากนี้ยังเผื่อเราจะไปลงทุน เพราะการไปลงทุนต่างประเทศนั้นมีผลดี 3 อย่างข้างต้นคือ 1.กระจายความเสี่ยง 2.แสวงหาโอกาสในต่างประเทศ 3.เป็นการสร้างแบรนด์ที่ไม่ใช่อยู่แต่ในระดับท้องถิ่นของเราเอง เราควร “ตาดูดาว เท้าติดดิน” ออกไปสู่โลกกว้างบ้างเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน

ที่มา : http://www.lokwannee.com/web2013/?p=304223

วันที่ 19 เม.ย. 61