-
กลับไปหน้าแรกเว็บบอร์ด  ผังเมืองที่จะหมดอายุในปี 2558

ณ วันที่ 3 กรกฎาคม 2558 ผังเมืองทั้งหมดในประเทศไทยมี 215 ผัง หมดอายุไปแล้ว 94 ผัง หรือ 44% คงเหลือที่ยังไม่หมดอายุอีก 121 ผัง           

            ในรายละเอียดพบว่าผังเมืองที่หมดอายุตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไปมี 5 ผัง โดยผังเมืองที่หมดอายุถึงตั้ง 12 ปีแล้ว (2546) มีจำนวน 1 ผัง ผังเมืองที่หมดอายุถึงตั้ง 11 ปีแล้ว (2547) มีจำนวน 2 ผัง และผังเมืองที่หมดอายุถึงตั้ง 10 ปีแล้ว (2548) มีจำนวน 2 ผัง

            ส่วนผังเมืองที่หมดอายุตั้งแต่ 5-9 ปี มีถึง 47 ผัง โดยเป็นผังเมืองที่หมดอายุถึง 9 ปีแล้ว (2549) มีจำนวน 4 ผัง ผังเมืองที่หมดอายุถึง 8 ปีแล้ว (2550) มีจำนวน 9 ผัง ผังเมืองที่หมดอายุถึง 7 ปีแล้ว (2551) มีจำนวน 9 ผัง ผังเมืองที่หมดอายุถึง 6 ปีแล้ว (2552) มีจำนวน 16 ผัง และผังเมืองที่หมดอายุถึง 5 ปีแล้ว (2553) มีจำนวน 9 ผัง

            ผังเมืองที่หมดอายุไปพอสมควรและยังไม่ได้จัดทำใหม่ คือที่หมดไป 2 ปีแล้ว มี 31 ผัง โดยเป็นผังเมืองที่หมดอายุ 4 ปีแล้ว (2554) มีจำนวน 10 ผัง ผังเมืองที่หมดอายุ 3 ปีแล้ว (2555) มีจำนวน 11 ผัง และผังเมืองที่หมดอายุ 2 ปีแล้ว (2556) มีจำนวน 10 ผัง

            ผังเมืองที่จะหมดอายุในปี 2558 นี้และที่หมดอายุไป 1 ปีแล้ว แต่ยังสามารถต่ออายุได้อยู่ มี 20 ผัง โดยเป็นผังเมืองที่หมดอายุ 1 ปีแล้ว (2557) มีจำนวน 11 ผัง และผังเมืองที่หมดอายุในปี 2558 นี้เองอีกจำนวน 9 ผัง

            ที่ยังมีผลบังคับใช้และไม่หมดอายุไปในขณะนี้คือ ผังเมืองที่หมดอายุปี 2559 มีจำนวน 24 ผัง ผังเมืองที่หมดอายุปี 2560 มีจำนวน 42 ผัง ผังเมืองที่หมดอายุปี 2561 มีจำนวน 28 ผัง ผังเมืองที่หมดอายุปี 2562 มีจำนวน 5 ผัง และผังเมืองที่หมดอายุปี 2563 มีจำนวน 13 ผัง รวมทั้งหมด 112 ผัง

            การที่ผังเมืองรวมหมดอายุ เป็นปัญหาประการหนึ่ง ส่วนกลางอาจให้เหตุผลว่าได้ถ่ายโอนอำนาจให้ส่วนท้องถิ่นไปดำเนินการแล้ว แต่ส่วนท้องถิ่นอาจไม่มีบุคลากรและทรัพยากรในการดำเนินการ แต่หากมีการหมดอายุเป็นจำนวนมาก ย่อมแสดงว่ายังมีปัญหาที่ควรแก้ไข  นอกจากนั้นปัญหาการก่อสร้างนอกเขตผังเมืองรวมเกิดขึ้นมากมาย กลายเป็นการรุกที่ชนบท ทำให้เมืองขยายตัวอย่างไร้ขอบเขต ก็เป็นปัญหาใหญ่ที่ผังเมืองไม่ได้ช่วยแก้ปัญหานี้เลย แม้ในปัจจุบันจำนวนผังเมืองหมดอายุจะน้อยลงกว่าแต่ก่อน แต่ ณ 44% ที่หมดอายุก็ยังถือว่ามากอยู่

            การวางผังเมืองควรให้แต่ละท้องถิ่น แต่ละชุมรุมอาคารได้มีส่วนรวม ไม่ใช่วางโดยส่วนกลาง หรือหรือแม้กระทั่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ไม่ได้มีตัวแทนของประชาชนเข้าร่วม

            สำหรับรายชื่อผังเมืองที่หมดอายุเป็นดังนี้

            หมดอายุ 12 ปี (2546) ผังเมืองรวมเมืองบ้านบึง จังหวัดชลบุรี หมดอายุเมื่อ 10 ตุลาคม 2546

            หมดอายุ 11 ปี (2547) ผังเมืองรวมเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ หมดอายุเมื่อ 2 กันยายน 2547 ผังเมืองรวมเมืองปัตตานี หมดอายุเมื่อ 27 มิถุนายน 2547

            หมดอายุ 10 ปี (2548) ผังเมืองรวมเมืองพล จังหวัดขอนแก่น หมดอายุเมื่อ 24 ธันวาคม 2548 ผังเมืองรวมเมืองชุมพร หมดอายุเมื่อ 8 ธันวาคม 2548

            หมดอายุ 9 ปี (2549) ผังเมืองรวมเมืองขอนแก่น หมดอายุเมื่อ 19 ธันวาคม 2549 ผังเมืองรวมเมืองบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น หมดอายุเมื่อ 1 กรกฎาคม 2549 ผังเมืองรวมเมืองบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร หมดอายุเมื่อ 25 พฤศจิกายน 2549  ผังเมืองรวมเมืองหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ หมดอายุเมื่อ 23 มิถุนายน 2549

            หมดอายุ 8 ปี (2550) ผังเมืองรวมเมืองท่าเรือพระแท่น จังหวัดกาญจนบุรี หมดอายุเมื่อ 4 มิถุนายน 2550 ผังเมืองรวมเมืองกาญจนบุรี หมดอายุเมื่อ 4 มิถุนายน 2550 ผังเมืองรวมเมืองสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส หมดอายุเมื่อ 29 พฤศจิกายน 2550 ผังเมืองรวมชุมชนตากใบ จังหวัดนราธิวาส หมดอายุเมื่อ 4 กันยายน 2550 ผังเมืองรวมเมืองน่าน หมดอายุเมื่อ 23 มีนาคม 2550 ผังเมืองรวมเมืองกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี หมดอายุเมื่อ 2 กรกฎาคม 2550 ผังเมืองรวมเมืองชะอำ จังหวัดเพชรบุรี หมดอายุเมื่อ 29 พฤศจิกายน 2550 ผังเมืองรวมเมืองลำปาง หมดอายุเมื่อ 4 กันยายน 2550  ผังเมืองรวมเมืองสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี หมดอายุเมื่อ 4 กันยายน 2550

            หมดอายุ 7 ปี (2551) ผังเมืองรวมเมืองท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี หมดอายุเมื่อ 8 ตุลาคม 1951  ผังเมืองรวมเมืองนครปฐม หมดอายุเมื่อ 7 ตุลาคม 2551 ผังเมืองรวมเมืองนครพนม หมดอายุเมื่อ 2 ตุลาคม 2551 ผังเมืองรวมเมืองนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ หมดอายุเมื่อ 7 ตุลาคม 2551 ผังเมืองรวมเมืองแกลง จังหวัดระยอง หมดอายุเมื่อ 11 ตุลาคม 2551 ผังเมืองรวมจังหวัดเลย จังหวัดเลย หมดอายุเมื่อ 11 ตุลาคม 2551 ผังเมืองรวมเมืองกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร หมดอายุเมื่อ 17 ตุลาคม 2551 ผังเมืองรวมชุมชนเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี หมดอายุเมื่อ 12 กันยายน 2551 ผังเมืองรวมเมืองหนองบัวลำภู หมดอายุเมื่อ 10 ธันวาคม 2551

            หมดอายุ 6 ปี (2552) ผังเมืองรวมเมืองกาฬสินธ์ หมดอายุเมื่อ 24 ธันวาคม 2552 ผังเมืองรวมเมืองจันทบุรี หมดอายุเมื่อ 11 กุมภาพันธ์ 2552 ผังเมืองรวมชุมชนปากน้ำหลังสวน จังหวัดชุมพร หมดอายุเมื่อ 23 มิถุนายน 2552  ผังเมืองรวมเมืองหลังสวน จังหวัดชุมพร หมดอายุเมื่อ 2 กรกฎาคม 2552 ผังเมืองรวมเมืองตราด หมดอายุเมื่อ 30 มิถุนายน 2552 ผังเมืองรวมเมืองตาก หมดอายุเมื่อ 1 กันยายน 1952 ผังเมืองรวมเมืองนครศรีธรรมราช หมดอายุเมื่อ 12 กุมภาพันธ์ 2552 ผังเมืองรวมเมืองบุรีรัมย์ หมดอายุเมื่อ 26 มิถุนายน 2552 ผังเมืองรวมเมืองสายบุรี จังหวัดปัตตานี หมดอายุเมื่อ 29 พฤษภาคม 2552 ผังเมืองรวมเมืองตะกั่วป่า จังหวัดพังงา หมดอายุเมื่อ 2 กันยายน 2552 ผังเมืองรวมเมืองมหาสารคาม หมดอายุเมื่อ 25 มิถุนายน 2552  ผังเมืองรวมชุมชนตะพง จังหวัดระยอง หมดอายุเมื่อ 29 มิถุนายน 2552 ผังเมืองรวมเมืองสงขลา หมดอายุเมื่อ 26 มิถุนายน 2552 ผังเมืองรวมเมืองอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม หมดอายุเมื่อ 11 กุมภาพันธ์ 2552 ผังเมืองรวมเมืองสุราษฎร์ธานี หมดอายุเมื่อ 8 เมษายน 2552 ผังเมืองรวมเมืองพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี หมดอายุเมื่อ 12 พฤศจิกายน 2552

            หมดอายุ 5 ปี (2553) ผังเมืองรวมเมืองบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา หมดอายุเมื่อ 7 ธันวาคม 2553  ผังเมืองรวมเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช หมดอายุเมื่อ 5 พฤศจิกายน 2553  ผังเมืองรวมเมืองปทุมธานี หมดอายุเมื่อ 10 มีนาคม 2553 ผังเมืองรวมชุมชนบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ หมดอายุเมื่อ 12 ตุลาคม 2553 ผังเมืองรวมบริเวณอุตสาหกรรมและชุมชน จังหวัดระยอง หมดอายุเมื่อ 11 พฤษภาคม 2553 ผังเมืองรวมเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี หมดอายุเมื่อ 5 พฤศจิกายน 2553  ผังเมืองรวมเมืองสะเดา จังหวัดสงขลา หมดอายุเมื่อ 15 มีนาคม 2553  ผังเมืองรวมชุมชนช่องแม็ก จังหวัดอุบลราชธานี หมดอายุเมื่อ 7 ธันวาคม 2553 ผังเมืองรวมเกาะภูเก็ต หมดอายุเมื่อ 24 มีนาคม 2553

            หมดอายุ 4 ปี (2554) ผังเมืองรวมเมืองกำแพงเพชร หมดอายุเมื่อ 19 ธันวาคม 2554  ผังเมืองรวมเมืองชุมแพ จังหวัดขอนแก่น หมดอายุเมื่อ 23 ธันวาคม 2554  ผังเมืองรวมเมืองบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา หมดอายุเมื่อ 19 ธันวาคม 2554  ผังเมืองรวมเมืองตรัง จังหวัดตรัง หมดอายุเมื่อ 3 พฤษภาคม 2554  ผังเมืองรวมเมืองนครราชสีมา หมดอายุเมื่อ 25 กรกฎาคม 2554  ผังเมืองรวมเมืองสตูล หมดอายุเมื่อ 1 กรกฎาคม 2554  ผังเมืองรวมเมืองแก่งคอย จังหวัดสระบุรี หมดอายุเมื่อ 28 ธันวาคม 2554 ผังเมืองรวมเมืองอุทัยธานี หมดอายุเมื่อ 23 ธันวาคม 2554 ผังเมืองรวมเมืองพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี หมดอายุเมื่อ 9 กันยายน 2554 ผังเมืองรวมเมืองอุบลราชธานี หมดอายุเมื่อ 15 เมษายน 2554

            หมดอายุ 3 ปี (2555) ผังเมืองรวมเมืองขลุง จังหวัดจันทบุรี หมดอายุเมื่อ 4 กันยายน 2555 ผังเมืองรวมเมืองพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี หมดอายุเมื่อ 24 มีนาคม 2555  ผังเมืองรวมเมืองโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา หมดอายุเมื่อ 21 กุมภาพันธ์ 2555 ผังเมืองรวมเมืองนนทบุรี หมดอายุเมื่อ 24 มีนาคม 2555 ผังเมืองรวมเมืองพะเยา หมดอายุเมื่อ 26 ธันวาคม 2555 ผังเมืองรวมเมืองยโสธร หมดอายุเมื่อ 12 ตุลาคม 2555 ผังเมืองรวมเมืองโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี หมดอายุเมื่อ 5 มิถุนายน 2555 ผังเมืองรวมชุมชนท่าเรือน้ำลึกสงขลา จังหวัดสงขลา หมดอายุเมื่อ 26 ธันวาคม 2555 ผังเมืองรวมเมืองหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา หมดอายุเมื่อ 5 มิถุนายน 2553 ผังเมืองรวมชุมชนท่าลาน จังหวัดสระบุรี หมดอายุเมื่อ 2 ธันวาคม 2555 ผังเมืองรวมเมืองสระบุรี หมดอายุเมื่อ 16 พฤศจิกายน 2555

            หมดอายุ 2 ปี (2556) ผังเมืองรวมเมืองเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา หมดอายุเมื่อ 13 กรกฎาคม 2556 ผังเมืองรวมเมืองพัทลุง หมดอายุเมื่อ 24 สิงหาคม 2556 ผังเมืองรวมเมืองมุกดาหาร หมดอายุเมื่อ 13 กรกฎาคม 2556 ผังเมืองรวมเมืองระยอง หมดอายุเมื่อ 2 กรกฎาคม 2556 ผังเมืองรวมเมืองร้อยเอ็ด หมดอายุเมื่อ 10 ตุลาคม 256 ผังเมืองรวมเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี หมดอายุเมื่อ 24 กรกฎาคม 2556 ผังเมืองรวมเมืองฉะเชิงเทรา หมดอายุเมื่อ 6 มิถุนายน 2556 ผังเมืองรวมเมืองนครนายก หมดอายุเมื่อ 20/02/2556 ผังเมืองรวมชุมชนอ้อมใหญ่ จังหวัดนครปฐม หมดอายุเมื่อ 25 เมษายน 2556 ผังเมืองรวมเมืองสุรินทร์ หมดอายุเมื่อ 27 เมษายน 2556

            หมดอายุ 1 ปี (2557) ผังเมืองรวมเมืองชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ หมดอายุเมื่อ 25 พฤษภาคม 2557 ผังเมืองรวมเมืองพระนครศรีอยุธยา หมดอายุเมื่อ 28 มิถุนายน 2557 ผังเมืองรวมเมืองชัยภูมิ หมดอายุเมื่อ 23 สิงหาคม 2557  ผังเมืองรวมเมืองเชียงราย หมดอายุเมื่อ 7 สิงหาคม 2557 ผังเมืองรวมเมืองหนองเสือ-คลองหลวง-ธัญญบุรี จังหวัดปทุมธานี หมดอายุเมื่อ 15 พฤษภาคม 2557 ผังเมืองรวมเมืองพังงา หมดอายุเมื่อ 26 ธันวาคม 2557 ผังเมืองรวมเมืองเพชรบุรี หมดอายุเมื่อ 7 สิงหาคม 2557  ผังเมืองรวมเมืองเพชรบูรณ์ หมดอายุเมื่อ 27 กันยายน 2557 ผังเมืองรวมชุมชนหินกอง-โคกแย้ จังหวัดสระบุรี หมดอายุเมื่อ 24 กรกฎาคม 2557 ผังเมืองรวมชุมชนทับกวาง จังหวัดสระบุรี หมดอายุเมื่อ 24 กรกฎาคม 2557 ผังเมืองรวมเมืองสมุทรสาคร หมดอายุเมื่อ 5 ธันวาคม 2557


 
=> 8959