-
กลับไปหน้าแรกเว็บบอร์ด  อสังหาริมทรัพย์เปิดใหม่ เดือนธันวาคม 2557

ใน เดือนธันวาคมภาพรวมของอสังหาริมทรัพย์ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลยังคงมีการเปิดตัวใหม่คึกคัก เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา ในเดือนนี้มีจำนวนโครงการเปิดขายใหม่ทั้งหมด 36 โครงการ เพิ่มขึ้นจากเดือนที่ผ่านมา 3 โครงการ แต่มีจำนวนหน่วยขายลดลง -50% และมูลค่าโครงการลดลง -64% ลักษณะการพัฒนาเป็นการพัฒนาในกลุ่มที่อยู่อาศัย 35 โครงการ และมี 1 โครงการที่พัฒนาทั้งที่อยู่อาศัยและโฮมออฟฟิศ ในเดือนนี้มีจำนวนหน่วยที่เปิดขายใหม่ทั้งหมด 6,615 หน่วย มีมูลค่าการพัฒนาโครงการรวม 13,761 ล้านบาท 

          จำนวนหน่วยอสังหาริมทรัพย์ ที่เกิดขึ้นใหม่ในเดือนนี้มีทั้งหมด 6,615 หน่วย ลดลงจากเดือนที่ผ่านมาจำนวน 6,580 หน่วย (เดือนพฤศจิกายน 2557 มีจำนวน 13,195 หน่วย) หรือลดลง 50% เนื่องจากโครงการที่เปิดใหม่ในเดือนนี้ส่วนใหญ่เป็นโครงการเป็นที่อยู่อาศัย แนวราบ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นทาวน์เฮ้าส์ มีจำนวนหน่วยขายต่อโครงการไม่เกิน 200 หน่วย จึงทำให้จำนวนหน่วยขายและมูลค่าโครงการลดลงจากเดือนที่ผ่านมา ซึ่งที่อยู่อาศัยที่เปิดใหม่ในเดือนนี้มีหน่วยขายเฉลี่ยต่อโครงการประมาณ 183 หน่วย
          มูลค่ารวม ของการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่เกิดใหม่ในเดือนธันวาคม 2557 นี้มีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 13,761 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากเดือนที่ผ่านมาจำนวน -24,813 ล้านบาท (เดือนพฤศจิกายน 2557 มีมูลค่า 38,574 ล้านบาท) หรือลดลงประมาณ -64% ซึ่งในเดือนนี้ลักษณะการพัฒนาที่อยู่อาศัยจะใกล้เคียงกับเดือนที่ผ่านมา โดยจะพบว่าสินค้าที่เข้าสู่ตลาดส่วนใหญ่จะมีราคาปานกลางถึงค่อนข้างต่ำเป็น สำคัญ โดยระดับราคา 1-2 ล้านบาท มีสัดส่วน 34% ถือเป็นกลุ่มใหญ่ที่สุดในเดือนนี้
          เมื่อ พิจารณาถึงผู้ประกอบการที่เปิดตัวโครงการใหม่ในเดือนนี้ จะพบว่าเป็นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ (มหาชน) จำนวน 6 บริษัท คือ บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) บริษัท ธารารมณ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้จำกัด (มหาชน) บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) และมีบริษัทในเครือบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ 1 บริษัท นอกจากนี้ก็ยังมีบริษัททั่วไปอีก 16 บริษัท
          เดือน นี้ไม่มีโครงการเปิดตัวใหม่ตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพฯ ชั้นในเลย แต่อยู่ในเขตเมืองชั้นกลาง รวมถึงส่วนต่อขยายของเมือง (intermediate area) จำนวน 26 โครงการ เช่น ถนนเพิ่มสิน ถนนหทัยราษฎร์ ถนนพระยาสุเรนทร์ ถนนร่มเกล้า ถนนศรีนครินทร์ ถนนร่มเกล้า ถนนอ่อนนุช-ลาดกระบัง ถนนเพชรเกษม ถนนพระราม 2 ถนนรัตนาธิเบศร์ เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีอีก 10 โครงการที่อยู่ในพื้นที่รอบนอกซึ่งใกล้แหล่งงาน แหล่งชุมชนที่อยู่อาศัย เช่น ย่านพุทธมณฑล ย่านคลองหลวง ย่านรังสิต และย่านบางบัวทอง เป็นต้น  
          หาก พิจารณาภาพรวมอสังหาริมทรัพย์ที่เปิดใหม่เดือนธันวาคมของปีนี้กับเดือน ธันวาคมของปี 2556 จะพบว่าในปีนี้มีจำนวนโครงการเปิดใหม่มากกว่า 6 โครงการ (เพิ่มประมาณ 20.0%) หากพิจารณาภาพรวมทั้งปี 2557 (มกราคม-ธันวาคม 2557) เปรียบเทียบกับ ทั้งปี 2556 มีจำนวนโครงการที่เปิดใหม่รวม 403 โครงการ (ลดลงประมาณ -15%) 

 

ที่มา : http://www.areaguru.net/topicdetail.php?tc_id=2289


 
=> 3642