-
กลับไปหน้าแรกข่าว  การบินไทยขายล็อตใหญ่! ทรัพย์สิน-ที่ดินทำเลทอง 10 แห่งทั่ว ปท. ยื่นราคา 19-25 ส.ค.นี้
3 ส.ค. 2021

การบินไทยขายล็อตใหญ่! ทรัพย์สิน-ที่ดินทำเลทอง 10 แห่งทั่ว ปท. ยื่นราคา 19-25 ส.ค.นี้

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้ประกาศขายอสังหาริมทรัพย์ ภายในประเทศ จำนวน 10 แห่ง โดยวิธีการเสนอราคา ซึ่งเป็นการขายอสังหาริมทรัพย์ภายใต้กระบวนการฟื้นฟูกิจการตามกฎหมายไทย โดยจะมีผลสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อผู้บริหารแผนของบริษัทฯ มีมติอนุมัติการขายอสังหาริมทรัพย์แต่ละแห่งตามประกาศแล้วเท่านั้น โดยผู้สนใจขอรับเอกสารการเสนอราคาได้ตั้งแต่วันที่ 2-18 ส.ค. 2564 กำหนดเข้าดูอสังหาริมทรัพย์วันที่ 19 ส.ค. 2564 ยื่นซองเสนอราคาวันที่ 19-25 ส.ค. 2564 ประกาศผลวันที่ 3 ก.ย. 2564 ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ซื้อที่ดินและอาคารของบริษัทฯ จะต้องเข้าทำสัญญาจะซื้อจะขาย พร้อมทั้งวางเงินมัดจำ 10% ของราคาที่ตกลงซื้อขาย ภายใน 7 วันนับถัดจากวันที่บริษัทฯ ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกผู้ซื้อ และผู้ซื้อจะต้องชำระเงินส่วนที่เหลือทั้งหมดในวันจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินและอาคารภายใน 30 วัน นับจากวันลงนามในสัญญาจะซื้อจะขาย
ที่มา : mgronline.com/business/detail/9640000075944