-
กลับไปหน้าแรกข่าว  ‘อนันดา’ยื่นอุทธรณ์คำสั่งศาล ปลอบลูกบ้าน‘แอชตัน อโศก’สู้คดี
3 ส.ค. 2021

‘อนันดา’ยื่นอุทธรณ์คำสั่งศาล ปลอบลูกบ้าน‘แอชตัน อโศก’สู้คดี

นายชานนท์ เรืองกฤตยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า บริษัทได้เร่งทำการสื่อสารรวมถึงในการสร้างและทำความเข้าใจกับเจ้าของร่วมถึงคำสั่ง ศาลปกครองกลางโดยบริษัทจะใช้สิทธิ์อุทธรณ์ตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป ยังศาลปกครองสูงสุด อย่างเต็มกำลังความสามารถ ทั้งนี้บริษัทยืนยันในความถูกต้อง สุจริต และความโปร่งใส่ในการดำเนินการและเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมที่จะคุ้มครองสิทธิของประชาชนผู้ได้รับความเสียหาย ให้ความเป็นธรรมแก่ผู้ประกอบการ และมั่นใจว่าเราจะสามารถชนะคดีในชั้นศาลปกครองสูงสุด ได้อย่างแน่นอน สำหรับโครงการ แอชตัน อโศก ในการก่อสร้างได้มีการศึกษาข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับการใช้ทางเข้า-ออก ของ รฟม. จากโครงการอื่นๆ รวมถึงเรื่องการดำเนินงานขออนุมัติใบอนุญาตต่างๆ ทุกขั้นตอนอย่างถูกต้องภายใต้กฎระเบียบและข้อบังคับของภาครัฐอย่างเคร่งครัดเสมอมา และได้ผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากส่วนงานราชการที่เกี่ยวข้องในทุกภาคส่วน
ที่มา : www.naewna.com/business/592157