-
กลับไปหน้าแรกข่าว  5เดือนเปิดบริษัทใหม่32,636ราย ก่อสร้าง-อสังหา-ร้านอาหารธุรกิจยอดฮิต
19 มิ.ย. 2019

5เดือนเปิดบริษัทใหม่32,636ราย ก่อสร้าง-อสังหา-ร้านอาหารธุรกิจยอดฮิต

นางโสรดา เลิศอาภาจิตร์ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยภาพรวมการจดทะเบียนธุรกิจ ว่า มีผู้ประกอบธุรกิจยื่นขอจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วนบริษัทใหม่ทั่วประเทศในเดือนพฤษภาคม 2562 จำนวน 5,942 ราย เมื่อเทียบกับเดือนพฤษภาคม 2561 จำนวน 5,865 ราย เพิ่มขึ้น 77 ราย คิดเป็น 1% และเมื่อเทียบกับเดือนเมษายน 2562 จำนวน 5,944 ราย ลดลง 2 ราย คิดเป็น 0.03% ประเภทธุรกิจจัดตั้งใหม่สูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ ธุรกิจก่อสร้างอาคารทั่วไป ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจภัตตาคารและร้านอาหาร มูลค่าทุนธุรกิจจัดตั้งใหม่ ในเดือนพฤษภาคม 2562 มีทั้งสิ้น 35,218 ล้านบาท เมื่อเทียบกับเดือนเมษายน 2562 จำนวน 15,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 20,218 ล้านบาท คิดเป็น 1.35 เท่า และเมื่อเทียบกับเดือนพฤษภาคม 2561 จำนวน 21,090 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 14,128 ล้านบาท คิดเป็น 67%
ที่มา : www.naewna.com/business/420742