-
กลับไปหน้าแรกข่าว  ตั้งธุรกิจใหม่ 5เดือนโต 5 % มั่นใจทั้งปีทั้งปีทะลุ7หมื่นราย
18 มิ.ย. 2019

ตั้งธุรกิจใหม่ 5เดือนโต 5 % มั่นใจทั้งปีทั้งปีทะลุ7หมื่นราย

นางโสรดา เลิศอาภาจิตร์ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยจำนวนธุรกิจจัดตั้งใหม่ ในเดือนพฤษภาคา 2562 พบว่า มีผู้ประกอบธุรกิจยื่นขอจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วนบริษัทใหม่ทั่วประเทศ จำนวน 5,942 ราย เมื่อเทียบกับเดือนพฤษภาคม 2561 จำนวน 5,865 ราย เพิ่มขึ้น จำนวน 77 ราย คิดเป็น 1% และหากเทียบกับเดือนเมษายน 2562 จำนวน 5,944 ราย ลดลงจำนวน 2 ราย คิดเป็น 0.03% โดยประเภทธุรกิจจัดตั้งใหม่สูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ ธุรกิจก่อสร้างอาคารทั่วไป ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจภัตตาคารและร้านอาหาร
ที่มา : www.thansettakij.com/content/403429