-
กลับไปหน้าแรกข่าว  ไปเรียน ป.โท อสังหาริมทรัพย์เมืองนอกกัน
14 มิ.ย. 2019

ไปเรียน ป.โท อสังหาริมทรัพย์เมืองนอกกัน

ดร.โสภณ สอนหลักสูตรปริญญาโทอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยทั้งที่ธรรมศาสตร์และจุฬาฯ มาตั้งแต่เริ่มมีโครงการ และยังเป็นผู้ร่วมร่างหลักสูตรนี้ในมหาวิทยาลัยหลายแห่งด้วย แต่วันนี้ดร.โสภณ ขอเชิญท่านผู้สนใจลองพิจารณาไปเรียนป.โทอสังหาริมทรัพย์ในเมืองนอกกันบ้าง เพื่อเปิดหูเปิดตากันให้กว้างขวาง ประกอบกับมีเสียงเรียกร้องมาหลายกระแสให้แนะนำหลักสูตรเมืองนอกบ้าง มาดูกัน มหาวิทยาลัยแห่งชาติไทเป มีหลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาอสังหาริมทรัพย์และการบริหารทรัพย์สิน ค่าเล่าเรียนที่นี่ถือว่าถูกมาก เทอมละ 21,000 บาท สมมติถ้าเรียน 6 เทอม ก็เป็นเงิน 126,000 บาท และบวกค่าใช้จ่ายอื่นก็คงไม่เกิน 250,000 บาท มหาวิทยาลัยมาเก๊า คณะบริหารธุรกิจ มีเปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการจัดการรีสอร์ท แบบองค์รวมนานาชาติ (M.Sc. in International Integrated Resort Management) ใช้เวลาเรียน 2-2.5 ปี ใช้เงินเรียนประมาณ 400,000 บาท มหาวิทยาลัยมาลายู คณะ Built Environment มีหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต อสังหาริมทรัพย์ ค่าเล่าเรียนก็ประมาณ 530,000 บาท ซึ่งยังถูกกว่าธรรมศาสตร์เสียอีก มหาวิทยาลัยแห่งนี้มีชื่อเสียงในฐานะมหาวิทยาแห่งชาติ และเป็นแห่งแรกตั้งแต่ปี 2448 (จุฬาฯ 2442) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมาลายู ตั้งอยู่ทั้งที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ และที่ Jaho Baru ทางใต้สุดของประเทศใกล้กับสิงคโปร์ มีสาขาวิชาวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตด้านอสังหาริมทรัพย์ เรียนจบใน 1 ปี ค่าเล่าเรียนก็ถูกประมาณ 200,000 บาท มี MSc by Research คือเน้นการทำวิจัยเป็นหลัก มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ มีหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาอสังหาริมทรัพย์ ส่วนค่าเรียนเป็นเงินประมาณ 675,000 บาท โปรแกรมนี้เรียนประมาณ 1 ปี แต่หากต่อเป็น MBA ก็จะเป็น 2 ปี
ที่มา : www.bangkokbiznews.com/blog/detail/647478