-
กลับไปหน้าแรกข่าว  ชี้นักลงทุนไร้ความเชื่อมั่น 'รัฐบาลไม่สง่างาม-ไม่เป็นปชต.'
12 เม.ย. 2019

ชี้นักลงทุนไร้ความเชื่อมั่น 'รัฐบาลไม่สง่างาม-ไม่เป็นปชต.'

ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานศูนย์วิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย กล่าวว่า นักลงทุนขาดความเชื่อมั่นต่อประเทศไทยที่ยังไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้หลังมีการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 24 มีนาคมที่ผ่านมา โดยมีผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของประเทศอย่างแน่นอน ขณะที่ความพยายามในการสร้างวาทกรรมว่าเมื่อมีความมั่นคงจะทำให้มีคนมาลงทุนมากขึ้น ดีกว่าช่วงที่มีการทะเลาะเบาะแว้งกันนั้น เป็นการมองที่ถูกต้องเพียงส่วนเดียว เพราะเป็นการกวาดปัญหาต่างๆ ไว้ใต้พรม เป็นมุมมองที่ส่งเสริมระบอบเผด็จการเท่านั้น ช่วง 5 ปีที่ผ่านมา เศรษฐกิจไทยยังพอไปได้ เพราะมีนักลงทุนเข้ามาลงทุน แต่การลงทุนจะไม่เท่ากับยุครัฐบาลประชาธิปไตย การอยู่ต่อในอำนาจของรัฐบาลปัจจุบัน ที่อ้างถึงความต่อเนื่องของนโยบาย ไม่ได้ส่งผลให้เศรษฐกิจไทยดีขึ้นกว่านี้ เศรษฐกิจจะยังเป็นไปแบบ 5 ปีที่ผ่านมา ในทางกลับกัน การที่รัฐบาลมีความพยายามที่จะอยู่ต่ออำนาจ โดยอาศัย ส.ว. 250 เสียง จะเกิดคำถามตามมาถึงความสง่างาม และหากเสถียรภาพรัฐบาลในอนาคตอยู่ในภาวะเสียงปริ่มน้ำ ย่อมส่งผลกระทบต่อความไม่มั่นใจของนักลงทุนเกี่ยวกับทิศทางเศรษฐกิจของประเทศ
ที่มา : voicetv.co.th/read/O5K0JBVs7