-
กลับไปหน้าแรกข่าว  ผลักดันใช้ "ต้นไม้มีค่า" ค้ำเงินกู้ "พาณิชย์" เรียกแบงก์ถกหลักประกัน
12 เม.ย. 2019

ผลักดันใช้ "ต้นไม้มีค่า" ค้ำเงินกู้ "พาณิชย์" เรียกแบงก์ถกหลักประกัน

นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า กรมเตรียมหารือกับสถาบันการเงินและผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บ.ส.ย.) และหน่วยงานอื่นๆ เพื่อให้สถาบันการเงินเปิดรับไม้ยืนต้นมาใช้เป็นหลักประกันทางธุรกิจมากขึ้น โดยหลังจากที่กฎหมายหลักประกันทางธุรกิจมีผลบังคับใช้ โดยให้นำไม้มีค่ามาใช้กู้เงินได้นั้น กรมได้จัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้บังคับหลักประกัน สถาบันการเงิน และผู้ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายหลักประกันทางธุรกิจในประเด็นการประเมินราคาต้นไม้มีมูลค่าแล้ว 3 ครั้ง ครั้งนี้จึงจะหารือกับสถาบันการเงินเพื่อให้นำไม้มีค่ามาใช้กู้เงินได้
ที่มา : www.thairath.co.th/content/1542895