-
กลับไปหน้าแรกข่าว  ศูนย์ข้อมูลฯ เผยดัชนีราคาที่อยู่อาศัยพบคอนโดฯ ย่านบางซื่อ-ดุสิตพุ่ง 36.4%
10 ม.ค. 2019

ศูนย์ข้อมูลฯ เผยดัชนีราคาที่อยู่อาศัยพบคอนโดฯ ย่านบางซื่อ-ดุสิตพุ่ง 36.4%

นายวิชัย วิรัตกพันธ์ รักษาการผู้อำนวยการ ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เปิดเผยว่า ศูนย์ข้อมูลอสังหาฯ ได้จัดทำดัชนีราคาที่อยู่อาศัย ที่ยังอยู่ระหว่างการขาย (มีหน่วยเหลือขายตั้งแต่ 6 หน่วยขึ้นไป โดยไม่รวมที่อยู่อาศัยมือสอง ในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล โดยการสุ่มตัวอย่าง เพื่อการจัดทำดัชนีราคานี้ จะใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) จำนวน 150 ตัวอย่าง ราคาขายที่นำมาจัดทำเป็นดัชนีนี้เป็นราคาขายที่แท้จริง ซึ่งได้หักลบมูลค่ารายการส่งเสริมการขายออกจากราคาที่ประกาศขายแล้ว สำหรับในไตรมาส 4 ปี 2561 ภาพรวมดัชนีราคาห้องชุดใหม่ที่อยู่ระหว่างการขายในพื้นที่กรุงเทพฯ-ปริมณฑล 2 จังหวัดสมุทรปราการ นนทบุรี มีค่าเท่ากับ 147.4 จุด ค่าดัชนีปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 11.8 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน และปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.1 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า ซึ่งเป็นผลมาจากโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าเส้นทางใหม่ในกรุงเทพฯ-ปริมณฑล มีความคืบหน้าการก่อสร้างไปมาก ส่งผลต่อโครงการอาคารชุดเปิดตัวใหม่ในไตรมาส 4 ปี 2561 มีราคาสูงกว่าไตรมาสเดียวกันของปีก่อนในหลายทำเล
ที่มา : mgronline.com/stockmarket/detail/9620000003416