-
กลับไปหน้าแรกข่าว  ดุสิตธานีกรุงเทพขอเวลา 4 ปี มุ่งมั่นโรงแรมต้นแบบดีที่สุด
10 ม.ค. 2019

ดุสิตธานีกรุงเทพขอเวลา 4 ปี มุ่งมั่นโรงแรมต้นแบบดีที่สุด

นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า หลังจากโรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ ได้ยุติการให้บริการเมื่อ 5 ม.ค.62 เพื่อปรับปรุงและก่อสร้างใหม่ โดยโรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ แห่งใหม่ จะเป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์แบบผสมผสานหรือมิกซ์ยูส ซึ่งได้ผนึกความร่วมมือกับบริษัทเซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) โดยในส่วนของโรงแรมแห่งใหม่นั้น จะยังคงใช้ชื่อแบรนด์ดุสิตธานี และบริหารจัดการโดยกลุ่มดุสิตธานี โดยมั่นใจว่าในอีก 4 ปีข้างหน้า จะกลับมาเป็นแลนด์มาร์กของกรุงเทพฯ ได้อีกครั้ง เนื่องจากการพัฒนาโครงการจะครอบคลุมอสังหาริมทรัพย์ 4 ส่วน ได้แก่ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯแห่งใหม่ ที่ยังคงมีเอกลักษณ์ของดุสิตธานีเดิม ไม่ว่าจะเป็นยอดเสาสีทองที่เป็นสัญลักษณ์ของโรงแรม ขณะที่อีก 3 ส่วนประกอบด้วย โครงการศูนย์การค้า อาคารสำนักงาน และอาคารพักอาศัย
ที่มา : www.thairath.co.th/content/1466039