-
กลับไปหน้าแรกข่าว  สุดอั้น!ปรับขึ้นค่าไฟฟ้า อีก4.30สต. ต้องจ่ายหน่วยละ3.64บ.
9 พ.ย. 2018

สุดอั้น!ปรับขึ้นค่าไฟฟ้า อีก4.30สต. ต้องจ่ายหน่วยละ3.64บ.

น.ส.นฤภัทร อมรโฆษิต เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ในฐานะโฆษก กกพ.แถลงว่า กกพ.มีมติให้เรียกเก็บอัตราค่าไฟฟ้าผันแปร หรือ ค่าเอฟทีงวดเดือนมกราคม-เมษายน2562 จำนวน 11.60 สตางค์ต่อหน่วย เมื่อเทียบกับค่าเอฟที ที่เรียกเก็บปัจจุบัน -15.90สตางค์ต่อหน่วย หรือคิดเป็นการปรับเพิ่มขึ้นจากงวดก่อน4.30สตางค์ต่อหน่วย ซึ่งเป็นการปรับขึ้นค่าเอฟที ครั้งแรกในรอบ 16 เดือน โดยปัจจัยหลักมาจากราคาเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้าปรับตัวสูงขึ้นมากอย่างต่อเนื่อง สำหรับมาตรการทางการเงินและบัญชีมาช่วยบรรเทาภาระประชาชน10,367ล้านบาท เพื่อใช้ในการบริหารจัดการค่าเอฟที ดังนี้ กกพ.มีมติให้นำเงินสะสมจากการเรียกเก็บค่าเอฟที 3,298ล้านบาทรวมกับเงินค่าบริหารเอฟทีและค่าปรับจากผู้ประกอบการ5,547ล้านบาทและเม็ดเงินลงทุนจากการไฟฟ้าที่ไม่ได้ลงทุนตามแผนอีก1,522ล้านบาทเพื่อลดต้นทุนการผลิตและลดการผันผวนของการปรับเพิ่มค่าเอฟทีที่ส่งผลกระทบต่อค่าบริหารไฟฟ้าเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน
ที่มา : www.naewna.com/business/375718