-
กลับไปหน้าแรกข่าว  กกพ.สุดอั้นขึ้นค่าไฟ 4.30 สต./หน่วยรับปีใหม่ ลั่นหากไม่ดูแลต้องขึ้น 24 สต./หน่วย
8 พ.ย. 2018

กกพ.สุดอั้นขึ้นค่าไฟ 4.30 สต./หน่วยรับปีใหม่ ลั่นหากไม่ดูแลต้องขึ้น 24 สต./หน่วย

น.ส.นฤภัทร อมรโฆษิต เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) เปิดเผยว่า คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) มีมติให้เรียกเก็บอัตราค่าไฟฟ้าผันแปร (Ft) สำหรับเรียกเก็บเงินงวดเดือน ม.ค.-เม.ย. 2562 จำนวน ลบ 11.60 สตางค์ต่อหน่วย ปรับเพิ่มขึ้น 4.30 สตางค์ต่อหน่วย จากที่เรียกเก็บปัจจุบัน (ก.ย.-ธ.ค. 61) ลบ 15.90 สตางค์ต่อหน่วย ส่งผลให้ค่าไฟเฉลี่ยเมื่อรวมค่าไฟฐานจะอยู่ที่ 3.6396 บาทต่อหน่วย (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ถือเป็นการปรับขึ้นครั้งแรกในรอบ 16 เดือน
ที่มา : mgronline.com/business/detail/9610000111445