-
กลับไปหน้าแรกข่าว  กรมทางฯตีปี๊บดึงเอกชน ทำมอเตอร์เวย์‘บางขุนเทียน – บ้านแพ้ว’
8 พ.ย. 2018

กรมทางฯตีปี๊บดึงเอกชน ทำมอเตอร์เวย์‘บางขุนเทียน – บ้านแพ้ว’

กรมทางหลวง คาดว่าจะสามารถเริ่มดำเนินการคัดเลือกเอกชนผู้ร่วมลงทุนได้ภายในปี 2562 เช่นเดียวกัน ทั้งนี้เพื่อให้สามารถเปิดให้บริการโครงการได้ทั้งหมดภายในปี 2566 สำหรับโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข M82 สายบางขุนเทียน – ปากท่อ ช่วงบางขุนเทียน – บ้านแพ้ว เป็นหนึ่งในโครงการที่มีความจำเป็นเร่งด่วนภายใต้แผนแม่บทการพัฒนาโครงข่ายทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579)และเป็นหนึ่งในโครงการตามแผนปฏิบัติการ ด้านคมนาคมขนส่งระยะเร่งด่วน (Action Plan) ของกระทรวงคมนาคม โดยโครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาจราจรติดขัดบนถนนทางหลวงหมายเลข 35 (ถนนพระราม 2)ในการเดินทางลงสู่พื้นที่ภาคใต้
ที่มา : www.naewna.com/business/375424