-
กลับไปหน้าแรกข่าว  BGRIMเซ็นขายไฟฟ้าให้ EVN ช่วยสร้างรายได้เติบโต15-20%
12 ต.ค. 2018

BGRIMเซ็นขายไฟฟ้าให้ EVN ช่วยสร้างรายได้เติบโต15-20%

นางปรียนาถ สุนทรวาทะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ หรือ BGRIM เปิดเผยว่า โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ กำลังผลิตติดตั้ง 257 เมกะวัตต์ ที่จังหวัดฟูเยี้ยน (Phu Yen) สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ซึ่ง BGRIM ถือหุ้นผ่านบริษัทย่อยในสัดส่วน 80% ได้เข้าลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (Power Purchase Agreement- PPA) กับ Electricity of Vietnam (EVN) แล้ว โดยมีอัตราการรับซื้อไฟฟ้าที่ 9.35 เซ็นดอลลาร์สหรัฐต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง เป็นระยะเวลา 20 ปี
ที่มา : www.naewna.com/business/369794