-
กลับไปหน้าแรกข่าว  แผนฮุบหุ้นโกลว์ล่ม ‘กกพ.’ห้ามGPSCซื้อ!ชี้ขัดกม.พลังงาน
12 ต.ค. 2018

แผนฮุบหุ้นโกลว์ล่ม ‘กกพ.’ห้ามGPSCซื้อ!ชี้ขัดกม.พลังงาน

น.ส.นฤภัทร อมรโฆษิต เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) เปิดเผยว่า ที่ประชุม คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) มีมติเป็นเอกฉันท์ ไม่อนุมัติคำขอเพื่อรวมกิจการ โดยบมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ หรือ GPSC (จีพีเอสซี) เข้าซื้อหุ้นส่วนใหญ่ของ บมจ.โกลว์ พลังงาน เนื่องจากการดำเนินการดังกล่าว กกพ.มองว่าส่งผลต่อการลดการแข่งขันในการให้บริการพลังงาน ซึ่งขัดต่อเจตนารมณ์ของกฎหมายตาม พระราชบัญญัติ(พ.ร.บ.)การประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 และการพิจารณาของ กกพ. ยังเป็นการพิจารณาที่ตระหนักถึง การสร้างบรรทัดฐานในการพิจารณาในระยะยาวด้วย
ที่มา : www.naewna.com/business/369803