-
กลับไปหน้าแรกข่าว  ห้าม "จีพีเอสซี" ซื้อหุ้น "โกลว์" อึ้ง!มติ กกพ.เอกฉันท์อ้าง "ลดการแข่งขัน"
12 ต.ค. 2018

ห้าม "จีพีเอสซี" ซื้อหุ้น "โกลว์" อึ้ง!มติ กกพ.เอกฉันท์อ้าง "ลดการแข่งขัน"

นางสาวนฤภัทร อมรโฆษิต เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) เปิดเผยว่า คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (บอร์ด กกพ.) มีมติเป็นเอกฉันท์ ไม่อนุมัติคำขอเพื่อรวมกิจการ โดยการเข้าซื้อหุ้นส่วนใหญ่ของบริษัทโกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือจีพีเอสซี ในบริษัทโกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน) หรือ โกลว์ เนื่องจากการดำเนินการดังกล่าวส่งผลต่อการลดการแข่งขันในการให้บริการพลังงาน ซึ่งขัดต่อเจตนารมณ์ของกฎหมาย พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) การประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 รวมทั้ง การพิจารณาของ กกพ. ยังเป็นการพิจารณาที่ตระหนักถึง การสร้างบรรทัดฐานในการพิจารณาในระยะยาวด้วย
ที่มา : www.thairath.co.th/content/1395372