-
กลับไปหน้าแรกข่าว  กกพ. ลงมติเอกฉันท์! ห้าม 'จีพีเอสซี' ซื้อ 'โกลว์' ชี้ผูกขาดเพียงรายเดียว
11 ต.ค. 2018

กกพ. ลงมติเอกฉันท์! ห้าม 'จีพีเอสซี' ซื้อ 'โกลว์' ชี้ผูกขาดเพียงรายเดียว

นางสาวนฤภัทร อมรโฆษิต เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกากับกิจการพลังงาน (สกพ.) เปิดเผยว่า คณะกรรมการกากับกิจการพลังงาน (กกพ.) มีมติเป็นเอกฉันท์ ไม่อนุมัติคำขอของ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ จีพีเอสซี เพื่อรวมกิจการจากการเข้าซื้อหุ้นส่วนใหญ่ของ บริษัทโกลว์ พลังงาน (โกลว์) เนื่องจากการดำเนินการดังกล่าวส่งผลต่อการลดการแข่งขันในการให้บริการพลังงาน ซึ่งขัดต่อเจตนารมณ์ของกฎหมาย พระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 รวมทั้งการพิจารณาของ กกพ. ยังเป็นการพิจารณาที่ตระหนักถึงการสร้างบรรทัดฐานในการพิจารณาในระยะยาวด้วย
ที่มา : www.thansettakij.com/content/331398