-
กลับไปหน้าแรกข่าว  ข้าพระบาท ทาสประชาชน : ข้อเท็จจริงเรื่องพื้นที่ และการก่อสร้างอาคาร City Garden (2)
11 ต.ค. 2018

ข้าพระบาท ทาสประชาชน : ข้อเท็จจริงเรื่องพื้นที่ และการก่อสร้างอาคาร City Garden (2)

ตามรายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีการจัดสรรพื้นที่การก่อสร้างและใช้ประโยชน์อาคาร City Garden ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ซึ่งเป็นอาคารเดี่ยวสูง 2 ชั้น ตั้งอยู่บนที่ดินขนาด 12x125 เมตร บริเวณใกล้กับอาคารผู้โดยสาร โดยมีสะพานเชื่อมต่อ Concourse D และ A ทะลุถึงกันได้ ลักษณะเป็นอาคารถาวรขนาดใหญ่ และเป็นอาคารที่ไม่มีกำหนดไว้ในแบบและแผนงานการก่อสร้างท่าอากาศยานสุวรรณภูมิมาก่อน เอกชนเป็นผู้ลงทุนสร้างและใช้ประโยชน์ โดยไม่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกตามระเบียบ ข้อบังคับ จึงอยู่ในข่ายต้องตรวจสอบข้อเท็จจริง
ที่มา : www.thansettakij.com/content/331387