-
กลับไปหน้าแรกข่าว  ภูเก็ตเร่ง ปชส.แผนสร้างโครงการรถไฟฟ้ารางเบา
11 ต.ค. 2018

ภูเก็ตเร่ง ปชส.แผนสร้างโครงการรถไฟฟ้ารางเบา

น.ส.จิรฐา วัฒนประดิษฐ์ ผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กรการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย และคณะเจ้าหน้าที่จากการไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย เข้าหารือเพื่อวางแผนการประชาสัมพันธ์โครงการรถไฟฟ้ารางเบาจังหวัดภูเก็ต เพื่อให้ประชาชนทุกภาคส่วนใน จ.ภูเก็ต ได้รับรู้ความคืบหน้าเกี่ยวแผนการดำเนินการก่อสร้าง รวมทั้ง มีส่วนร่วมในการเสนอข้อมูลต่างๆ โดยโครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดภูเก็ต ระบบรถไฟฟ้ารางเบา กำหนดดำเนินโครงการแบ่งเป็น 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1 ช่วงท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต ถึงห้าแยกฉลอง ระยะทาง 42 กิโลเมตร ระยะที่ 2 ส่วนต่อขยายจากจุดตัดทางหลวง 402 และ 4026 เพื่อเชื่อมต่อกับระบบรถไฟสถานีรถไฟท่านุ่น ระยะทาง 16.5 กิโลเมตร โดยมีสถานีทั้งหมด 24 สถานี เป็นสถานีระดับพื้นดิน 19 สถานี สถานียกระดับ 1 สถานี และสถานีใต้ดิน 1 สถานี ทางวิ่งจะมีระดับพื้นดิน บางช่วงทางวิ่งลอดใต้ดิน และทางวิ่งยกระดับ ขณะนี้อยู่ระหว่างศึกษาเพื่อจัดทำรายงานตาม พ.ร.บ.การให้เอกชนร่วมลงทุน ส่วนในปี 2563 คาดว่าจะเริ่มงานก่อสร้าง และจะเปิดให้บริการในปี 2566
ที่มา : www.prachachat.net/property/news-233363