-
กลับไปหน้าแรกข่าว  พม.แจง "เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ" ไม่มีให้เพิ่ม 100 บาท เว้นกลุ่มลงทะเบียนบัตรคนจน ได้เพิ่ม 50-100 บาท ตามรายได้
11 ต.ค. 2018

พม.แจง "เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ" ไม่มีให้เพิ่ม 100 บาท เว้นกลุ่มลงทะเบียนบัตรคนจน ได้เพิ่ม 50-100 บาท ตามรายได้

นางไพรวรรณ พลวัน อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) แถลงข่าวการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และโครงการ Flagship 2 : การให้เพื่อชีวิตที่ดีกว่า ว่า จากกรณีที่มีการส่งข้อความเรื่องการอนุมัติเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเพิ่มคนละ 100 บาท กรมฯ ขอชี้แจงว่า การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 1.การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่มาลงทะเบียนผู้สูงอายุ โดยจะจ่ายเข้าบัญชีธนาคารตามปกติ ซึ่งปัจจุบันการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุยังคงเป็นการจ่ายแบบขั้นบันได ดังนี้ ผู้สูงอายุ 60-69 ปี รับเบี้ย 600 บาทต่อเดือน อายุ 70-79 ปี รับเบี้ย 700 บาทต่อเดือน อายุ 80-89 ปี รับเบี้ย 800 บาทต่อเดือน และอายุ 90 ปีขึ้นไป รับเบี้ย 1,000 บาทต่อเดือน
ที่มา : mgronline.com/qol/detail/9610000101978