-
กลับไปหน้าแรกข่าว  บีทีเอส' วันนี้ ... พร้อมทะยานไปข้างหน้า
11 ก.ค. 2018

บีทีเอส' วันนี้ ... พร้อมทะยานไปข้างหน้า

บริษัท ธนายง จำกัด (มหาชน) ได้สัมปทานการดำเนินงานระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพฯสายหลัก กับกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 9 เม.ย. 2535 โดยได้จัดตั้ง บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด ซึ่งต่อมาได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด (บีทีเอสซี) เพื่อดำเนินการตามสัญญาสัมปทาน และได้เปิดให้บริการเดินรถครั้งแรกเมื่อวันที่ 5 ธ.ค. 2542 ซึ่งในช่วงเวลากว่า 7 ปี ที่ได้ลงทุนก่อสร้าง ก็ได้รับผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจที่ตกต่ำ โดยเฉพาะในปี 2540 ที่มีการลอยตัวค่าเงินบาท ส่งผลให้เงินกู้ยืมที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศมีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นอย่างมาก เป็นเหตุให้ทางบริษัทแม่ คือ ธนายง ต้องเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการและต้องมีการปรับปรุงโครงสร้างหนี้และโครงสร้างทุนในระหว่างปี 2545-2549 ซึ่งต้องสูญเสียหุ้นบีทีเอสซีให้แก่เจ้าหนี้ อันเป็นผลมาจากการปรับโครงสร้างหนี้ และได้ออกจากแผนฟื้นฟูกิจการในปลายปี 2549 จนเมื่อวันที่ 4 พ.ค. 2553 ทางธนายงก็สามารถซื้อหุ้นบีทีเอสซีกลับคืนมาได้ถึงร้อยละ 94.60 และได้เปลี่ยนชื่อบริษัทมาเป็น บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) มาจนทุกวันนี้
ที่มา : www.thansettakij.com/content/297000