-
กลับไปหน้าแรกข่าว  MBKฟัน1.1พันล. ขายรร.รอยัลออคิด
11 ก.ค. 2018

MBKฟัน1.1พันล. ขายรร.รอยัลออคิด

นายสุเวทย์ ธีรวชิรกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้อำนวยการ บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) หรือ MBK เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน มีมติอนุมัติในหลักการเบื้องต้นให้ บริษัท เอ็ม บี เค โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด (MBK-HR) ซึ่งมีฐานะเป็นบริษัทย่อยโดยตรงที่ MBK ถือหุ้นใน สัดส่วน 99.99% ขายหุ้นทั้งหมดของบริษัท โรงแรมรอยัล ออคิด (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ ROH ที่ MBK-HR ถือหุ้นอยู่ 29.86% หรือ 27,998,051 หุ้น ให้กับบริษัท แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) หรือ GRAND มูลค่าขายรวมสุทธิ 1,144,840,305 บาท เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2561 สำหรับวัตถุประสงค์ของการขายหุ้น ROH ครั้งนี้ จะทำให้บริษัท มีสภาพคล่องเพิ่มมากขึ้น เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจหลักต่อไป
ที่มา : www.thansettakij.com/content/295069