-
กลับไปหน้าแรกข่าว  เตรียมรับมือกับการเป็นผู้สูงวัย
18 มิ.ย. 2018

เตรียมรับมือกับการเป็นผู้สูงวัย

ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานกรรมการบริหารศูนย์ข้อมูลวิจัย และประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส จากการศึกษา ดร.โสภณพบว่าประชากรวัยเด็กมีแนวโน้มลดน้อยลง ขณะที่จำนวนประชากรสูงอายุมีแนวโน้มที่จะสูงขึ้น แสดงว่าโครงสร้างประชากรได้เปลี่ยนแปลงไปแล้วและเดินเข้าไปสู่สังคมสูงอายุ (Aging society) อย่างจริงจัง ทั้งนี้ องค์การสหประชาชาติ (UN) ได้ให้นิยามผู้สูงอายุ หมายถึง ประชากรที่มีอายุมากกว่า 60 ปีขึ้นไป โดยแบ่งเป็น 3 ระดับ คือ 1.ระดับการก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ 2.ระดับสังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ 3.ระดับสังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มที่ สิงคโปร์เป็นประเทศที่เข้าสู่ระดับสังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มที่เร็วกว่าประเทศอื่นๆ ตามมาด้วยไทย บรูไน และเวียดนาม ตามลำดับ ประชากรผู้สูงวัยของไทยมีมากขึ้นเรื่อยๆ โดยเมื่อปี 2513 ประชากรส่วนใหญ่ในไทยอยู่ในวัยเด็กเป็นสำคัญ แต่พอถึงปี 2533 สถานการณ์ก็เริ่มเปลี่ยนไป ประชากรเด็กเกิดน้อยลง หลังการคุมกำเนิดประสบผลสำเร็จอย่างสูง ด้วยเหตุนี้ในอีก 20 ปีถัดมา หรือปี 2573 ก็จะมีประชากรสูงวัยเป็นประชากรกลุ่มใหญ่ที่สุดเข้ามาแทนที่ ประชา กรสูงวัยเป็นประชากรที่ผลิตน้อยลง แต่บริโภคมากขึ้น บำนาญต่างๆที่ได้รับจะเพียง พอต่อประชากรกลุ่ม นี้หรือไม่ เป็นเรื่องที่น่าสนใจ แต่โดยที่ประเทศไทยเป็นประเทศอุตสาหกรรมใหม่แล้ว มีรายได้มากขึ้นแล้ว ก็คงสามารถเลี้ยง ดูประชากรกลุ่มนี้ที่ทำคุณต่อประเทศ ชาติมามากในช่วงหลายสิบปีที่ผ่าน
ที่มา : www.thairath.co.th/content/1310114