-
กลับไปหน้าแรกข่าว  KTBรื้อเกณฑ์สินเชื่อช่วยธงฟ้าฯ กู้ไม่ต้องมีหลักทรัพย์-จ่ายตรงลดดบ.1%
13 มิ.ย. 2018

KTBรื้อเกณฑ์สินเชื่อช่วยธงฟ้าฯ กู้ไม่ต้องมีหลักทรัพย์-จ่ายตรงลดดบ.1%

นางอรนุช ศิรประภา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโสสายงานกลยุทธ์และผลิตภัณฑ์รายย่อย ธนาคารกรุงไทย หรือ KTB เปิดเผยว่า จากการที่ธนาคารกรุงไทยได้สนับสนุนนโยบายรัฐบาล ในการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย โดยได้ทำการติดตั้งเครื่อง EDC ให้กับร้านธงฟ้าทั่วประเทศ เพื่อจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคในราคาที่ต่ำกว่าท้องตลาดเพื่อช่วยลดค่าใช้จ่าย อีกทั้งได้ร่วมกับบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม(บสย.) สนับสนุนสินเชื่อครบวงจรทั้งวงเงินกู้แบบกำหนดระยะเวลาวงเงินกู้เบิกเงินเกินบัญชีวงเงินกู้โดยตั๋วสัญญาใช้เงินและวงเงินหนังสือค้ำประกันสูงสุดรายละ 20 ล้านบาท วงเงินโครงการรวมทั้งสิ้น 2,000 ล้านบาท เพื่อให้ร้านค้าธงฟ้าประชารัฐสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้น ในการนี้ เพื่อให้บรรดาผู้ประกอบการร้านค้าธงฟ้าประชารัฐสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายขึ้น ธนาคารกรุงไทยจึงได้ทำการปรับเงื่อนไขการให้สินเชื่อ โดยวงเงินกู้แบบกำหนดระยะเวลาที่กู้ไม่เกิน 1 ล้านบาท บสย.จะค้ำประกันเต็มวงเงินแทนการใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน พร้อมให้วงเงินหมุนเวียน 3 เท่า ของยอดขายต่อเดือน โดยคิดอัตราดอกเบี้ยเริ่มต้นที่ MRR ซึ่งปัจจุบันอยู่ที่ 7.120% ต่อปี
ที่มา : www.naewna.com/business/344881