-
กลับไปหน้าแรกข่าว  วิธีเลี่ยงภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างแบบเมพขิงๆ
29 มี.ค. 2018

วิธีเลี่ยงภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างแบบเมพขิงๆ

ก่อนอื่นต้องรู้จักคำว่า “เมพขิงๆ” เสียก่อน เพราะเป็นศัพท์วัยรุ่น เป็นคำสแลงที่มาจากการเขียนผิดว่า “เทพจริงๆ” แสดงว่าสิ่งที่ดร.โสภณ จะแนะนำนั้นเป็นการเลี่ยงกฎหมายขั้นเทพจริงๆ ไม่ผิดกฎหมาย ไม่ต้องเสียภาษี แถมไม่เสียฟอร์มอีกต่างหาก อันที่จริงดร.โสภณ สนับสนุนการเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เพราะเป็นแนวทางที่ดีในการมีภาษีมาพัฒนาประเทศ ภาษีนี้เป็นภาษีที่ดีเพราะเก็บในท้องถิ่น ใช้ในท้องถิ่น ไม่ต้องกลัวเงินหายกลางทาง หากเป็นภาษีมูลค่าเพิ่ม เก็บแล้วก็เข้าส่วนกลาง ส่วนกลางก็ส่งมาให้ท้องถิ่น ท้องถิ่นไม่รู้สึกว่าตนเองเป็นเจ้าของภาษีก็ไม่รู้จักหวงแหน เกิดอาการ “วัดครึ่งหนึ่ง กรรมการครึ่งหนึ่ง” ขึ้นมาทันที และบ่อยครั้งกลายเป็นปัญหาในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ทุกวันนี้ภาษีถึง 90% มาจากส่วนกลางส่งไปให้ ที่เก็บเองมีเพียงราว 10-15% เท่านั้น ถ้าจะเลี่ยงภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ดร.โสภณ มีข้อแนะนำแบบ “เมพๆ” หรือ “เทพๆ” เพราะนอกจากไม่ต้องเสียภาษีแล้วยังไม่ผิดกฎหมาย บางทียังอาจได้โล่ ได้รับคำชมเชยในฐานะบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมเสียอีก ทางที่เราจะพอทำได้ประกอบด้วย 1.อย่าซื้อบ้านที่มีราคาเกินกว่า 50 ล้านบาท ตามราคาประเมินทุนทรัพย์เพื่อการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ซึ่งมักต่ำกว่าราคาตลาด 2.กรณีเป็นที่ดินเปล่า เราจะต้อง 2.1 เอาไปทำอย่างอื่นแทน อย่าให้มีสภาพเป็นที่ดินเปล่า เพราะที่ดินเปล่าต้องเสียภาษีหนัก 2.2 ถ้าเอาไปทำนาหรือทำเกษตรกรรมตามที่ยกตัวอย่างไว้ในข้อ 2.2 นั้น ต้องทำเอง อย่าให้ใครเช่าเด็ดขาด เพราะจะเข้าข่าย พ.ร.บ.ควบคุมการเช่านา พ.ศ. 2517 2.3 ควรปลูกพืชอายุสั้น เพราะจะรื้อไปทำประโยชน์ง่าย 2.4 ให้หลวงใช้ประโยชน์ 3.ให้บริษัทถือครองแทนบุคคลธรรมดา เพราะภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเอาไปเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัทได้ ซึ่งก็เท่ากับไม่ต้องเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง วิธีนี้จึงเป็นที่นิยมโดยเฉพาะกรณีที่ดินแปลงใหญ่ๆมาใช้กับบริษัทใหญ่ๆ เพื่อที่จะลดค่าใช้จ่ายต่างๆได้เป็นอย่างมาก นี่แหละคือการลด ละ เลิก เสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างแบบเมพๆ หรือแบบเทพๆ หรือแบบเมพขิงๆ ไม่ผิดกฎหมาย ไม่เสียภาษี แถมยังได้หน้าได้ตา ได้อะไรดีๆอีกหลายอย่าง หรืออาจได้รับเกียรติยศอีกต่างหาก

ที่มา : http://www.lokwannee.com/web2013/?p=302212

วันที่ 29 มี.ค. 61