-
กลับไปหน้าแรกข่าว  นิราศศรีลังกา 2561 / โดย ดร.โสภณ พรโชคชัย
1 มี.ค. 2018

นิราศศรีลังกา 2561 / โดย ดร.โสภณ พรโชคชัย

ศรีลังกามีขนาดเล็กเพียง 13% ของประเทศไทยเท่านั้น ประชากรก็มีเพียง 22.4 ล้านคน หรือ 1 ใน 3 ของประชากรไทย อย่างไรก็ตาม ประชากรศรีลังกามีอัตราการเพิ่มสูงกว่าไทย ดังนั้น ในด้านความหนาแน่นของประชากร ไทยจึงมีความหนาแน่นน้อยกว่าคือ 133 คนต่อตารางกิโลเมตร ขณะที่ศรีลังกามีประชากรถึง 342 คนต่อตารางกิโลเมตร ด้านเศรษฐกิจปรากฏว่าขนาดเศรษฐกิจของศรีลังกาเป็นเพียง 1 ใน 5 (19%) ของไทยเท่านั้น แต่มีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจสูงกว่าไทย โดยปี 2550 ขนาดเศรษฐกิจศรีลังกาเป็นเพียง 14% ของไทยเท่านั้น ทำให้รายได้ประชาชาติต่อหัวของศรีลังกาเป็นเพียง 58% ของไทย แต่ก็เติบโตกว่าในช่วงปี 2550 ที่รายได้ต่อหัวเป็นเพียง 43% ของไทยเท่านั้น อย่างไรก็ตาม ศรีลังกามีอัตราการว่างงานมากกว่าไทย สำหรับนักท่องเที่ยวในศรีลังกาเพิ่มขึ้นจาก 566,000 คน เป็น 2.116 ล้านคนในระหว่างปี 2550-2560 แต่ยังน้อยมากคือเพียง 6% ของนักท่องเที่ยวที่เข้าสู่ประเทศไทย แม้อัตราเพิ่มของนักท่องเที่ยวเข้าศรีลังกาจะมีมากกว่าไทยก็ตาม รื่องพุทธศาสนาที่ศรีลังกาค่อนข้างแรง เพราะต้องต่อกรกับศาสนาฮินดู คริสต์ และอิสลามมาแต่เดิมในประวัติศาสตร์ ตามประวัติศาสตร์ที่ผ่านมามีคนแอบมาบวชในศาสนาพุทธแล้วไปตั้งศาสนาใหม่บ้าง หรือแสร้งมาบวชเพื่อบ่อนทำลายศาสนาพุทธให้ล่มสลายลงในที่สุดเช่นกัน ดังนั้น เราจึงมักเห็นภาพเขียนการต่อสู้เพื่อรักษาศาสนาอยู่ในประวัติพุทธในศรีลังกา แต่สิ่งเหล่านี้ไม่มีในประเทศไทย ทุกวันนี้มหาอำนาจเช่นจีนและอินเดียต่างแผ่เข้ามาในศรีลังกา จีนไหลบ่าเข้ามาอย่างรุนแรง นักลงทุนจีนได้สร้างท่าเรือขนาดใหญ่และกิจการอื่นๆเป็นอันมาก ท่าทีของนักลงทุนจีนก็ไม่ต่างจากญี่ปุ่น ซึ่งในยุคหนึ่งถูกขนานนามว่าเป็น “สัตว์เศรษฐกิจ” ศรีลังกาจึงพยายามถอยห่างจากจีน โดยหวังพึ่งอินเดียและสหรัฐอเมริกา แต่ก็ยังหวังพึ่งอะไรไม่ได้มากนัก จากคำบอกเล่าของ ดร.ดาริน อดีตรองผู้ว่าการธนาคารชาติศรีลังกา ในศรีลังกามีคนงานต่างชาติราว 300,000 คน เป็นชาวอินเดีย 200,000 คน และเป็นคนจีน 80,000 คน โดยเป็นคนงานระดับล่าง ซึ่งเป็นการแย่งงานคนท้องถิ่น ทำให้คนท้องถิ่นต้องตกงาน สร้างความไม่พอใจกับคนท้องถิ่นไม่น้อย นโยบายให้นำเข้าแรงงานต่างชาติแบบนี้ไม่น่าจะเป็นผลดีต่อชาติเลย

ที่มา : http://www.lokwannee.com/web2013/?p=299201

วันที่ 1 มี.ค. 61