-
กลับไปหน้าแรกข่าว  ‘สมคิด’White Lie? / โดย ดร.โสภณ พรโชคชัย
22 ก.พ. 2018

‘สมคิด’White Lie? / โดย ดร.โสภณ พรโชคชัย

น่าเห็นใจ ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ที่บอกให้เชื่อมั่นว่าเศรษฐกิจไทยกำลังดีขึ้น แต่มีหลักฐานมากที่แสดงให้เห็นว่าไม่เป็นความจริง ดร.โสภณ ในฐานะประธานศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทยและคณะได้ออกสำรวจความเห็นของผู้เกี่ยวข้องหลายครั้ง ทั้งที่วัดอรุณราชวราราม ท่าเตียน ท่าช้าง ถนนข้าวสาร พัฒน์พงศ์ เอเชียทีค รวมทั้งคนขับแท็กซี่ที่สุวรรณภูมิ ต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเศรษฐกิจแย่ ด้านรายได้จากนักท่องเที่ยวซึ่งแง่หนึ่งน่าจะล้อไปตามจำนวนนักท่องเที่ยว แต่ก็อาจแตกต่างกันได้ ผลการศึกษาพบว่าในกรณีปรกติอาจอนุมานว่ามีรายได้จากการท่องเที่ยวเข้ามาประมาณ 100% แต่ผู้ค้าประเมินว่าเหลือเพียง 62% จากที่ควรจะเป็น แสดงว่าลดลงมากถึง 38% ทีเดียว แสดงว่าประเมินลดลงไปในทำนองเดียวกัน ในอีกแง่หนึ่งผู้ค้าที่เห็นว่ารายได้จากการท่องเที่ยวลดลงมากมีถึง 65% ที่เห็นว่าค่อนข้างลดลงมี 27% ที่เห็นว่าปานกลาง (เหมือนเดิม) มี 5% ส่วนที่เห็นว่าเพิ่มขึ้นมีเพียง 3% เท่านั้น สำหรับความเห็นต่ออนาคตทางเศรษฐกิจของประเทศในอีก 1 ปีข้างหน้า (ปี 2561) หาก 100% เป็นค่าปรกติ ปรากฏว่าผู้ค้าประเมินไว้ที่ 86% แสดงว่าต่ำกว่าปรกติเมื่อเทียบกับปี 2560 ประมาณ 14% แม้จะไม่แตกต่างจากการประเมินจำนวนนักท่องเที่ยวและรายได้จากการท่องเที่ยว ผู้ค้าบางส่วนประเมินว่าเศรษฐกิจคงไม่เลวร้ายไปกว่านี้แล้ว ขณะนี้น่าจะถึงก้นบึ้งแล้ว โดยรวมที่เห็นว่าเศรษฐกิจปี 2561 จะแย่มากมีเพียง 16% ที่เห็นว่าค่อนข้างแย่มี 40% ที่เห็นว่าปานกลางหรือเหมือนปี 2560 มี 39% ที่เห็นว่าจะดีขึ้นมี 16% การที่ผลสำรวจภาคสนามกับตัวเลขของทางราชการสวนทางกันเช่นนี้ ผู้เกี่ยวข้องจึงควรศึกษาให้แน่ชัด การลงทุนในกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เกี่ยวเนื่อง เช่น การสร้างโรงแรมรองรับนักท่องเที่ยว จึงควรดำเนินการด้วยความระมัดระวัง เพราะอาจมีความเสี่ยงแฝงอยู่ การวิเคราะห์ทางการเงินควรเพิ่มค่าความเสี่ยงหรือ Risk Premium ให้มากขึ้น เผื่อกรณีที่มีความเสี่ยงสูงเกินกว่าตัวเลขที่เป็นทางการนั่นเอง การที่มีตัวเลขนักท่องเที่ยวเพิ่ม แต่ทำไมต้องปลดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ถ้าการทำงานด้านการท่องเที่ยวได้ผลจริงจะปลดรัฐมนตรีทำไม หรือทำเพื่อให้คนอื่นที่มีคอนเนกชั่นได้เป็นรัฐมนตรีบ้างเท่านั้น หรือเศรษฐกิจไม่ได้ดีอย่างที่ ดร.สมคิดคุย ทุกท่านต้องพิจารณาให้ดี และเตรียมตัวให้ดีหากเศรษฐกิจกลับทรุดแทนที่จะดี

ที่มา : http://www.lokwannee.com/web2013/?p=298382

วันที่ 22 ก.พ. 61