-
กลับไปหน้าแรกข่าว  6 ตุลาสร้างสรรค์ประชาธิปไตย / โดย ดร.โสภณ พรโชคชัย
5 ต.ค. 2017

6 ตุลาสร้างสรรค์ประชาธิปไตย / โดย ดร.โสภณ พรโชคชัย

วันที่ 6 ตุลาคม 2519 หรือเมื่อ 41 ปีก่อน เป็นวันที่นักศึกษาประชาชนถูกกล่าวหาว่าหมิ่นพระบรมเดชานุภาพและเป็น คอมมิวนิสต์ จึงถูกเข่นฆ่าบาดเจ็บล้มตายจำนวนมาก ดร.โสภณ ในฐานะนักศึกษาปีที่ 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ขณะนั้นขอร่วมรำลึกถึงเหตุการณ์ผ่านคอลัมน์นี้ เหล่าวีรชน 6 ตุลาตายเพื่อประชาธิปไตย และทำให้โลกเห็นว่าฝ่ายอำนาจนิยมทำได้ทุกอย่างแม้กระทั่งทำลายชีวิตผู้อื่น แต่ที่น่าสังเวชคือ มิตรสหายที่ร่วมต่อสู้จำนวนมากกลับยอมศิโรราบอำนาจเผด็จการทรราช พวกเขาไม่ได้ถูกบังคับ แต่ยินยอมจะช่วยเผด็จการสู้เพื่อทำลายระบอบประชาธิปไตยอยู่ข้างถนนแล้วได้ อวยยศศักดิ์ คนพวกนี้หากินกับอำนาจจึงไม่ละอายที่จะเลียเผด็จการ ดร.โสภณ อยากย้ำให้เห็นชัดว่าระบอบเผด็จการทรราชสร้างคนดีไม่ได้ สร้างได้แต่พวกคิดคดทรยศชาติ ปากปราศรัยน้ำใจเชือดคอ ปากหวานก้นเปรี้ยว ระบอบเผด็จการมุ่งแต่จะกำจัดหรือลดทอนระบบสวัสดิการสังคม สวัสดิภาพของประชาชน โดยเฉพาะการรักษาพยาบาล แต่จะปรนเปรอค่ารักษาพยาบาลแก่ข้าราชการจนถึงลูกๆและบุพการี แต่ละปีต้องใช้งบประมาณเป็นเงินเดือนถึงราว 70,000 ล้านบาท สำหรับข้าราชการ 10 ล้านคน เฉลี่ยคนละประมาณ 7,000 บาทต่อปี แต่ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (30 บาทรักษาทุกโรค) กลับถูกตัดงบประมาณเหลือเพียงปีละ 128,533 ล้านบาท สำหรับประชาชนกว่า 48 ล้านคน หรือเฉลี่ยคนละ 2,700 บาทต่อปี สังเกตได้ว่าการทุจริตในยุคเผด็จการจะหนักขึ้นทุกวัน รีดนาทาเร้นประชาชน ทำนาบนหลังคน เพราะขาดกลไกตรวจสอบจากประชาชน ระบอบเผด็จการจึงจะนำพาชาติสู่ความวิบัติ ต่างจากรัฐบาลของประชาชนที่เน้นการให้เบ็ด ไม่ใช่ให้ปลา ดังนั้น รัฐบาลที่ดีในระบอบประชาธิปไตยที่ประชาชนคาดหวังจะต้อง 1.ให้ทุนการประกอบอาชีพ เช่น กองทุนหมู่บ้าน เพื่อต่อยอด ไม่ใช่ไปทำถนน ทำเงินจม 2.ให้ช่องทางทำกิน ยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ เช่น 1 ตำบล 1 ผลิตภัณฑ์ 3.แปลงสินทรัพย์เป็นทุนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต 4.ให้ทุนทางความคิด ให้ทุนการศึกษา 1 อำเภอ 1 ทุน หรือแจกแทบเล็ตเพื่อให้นักเรียนนักศึกษาได้ศึกษาเอง 5.ให้ทุนด้านสุขภาพ โดยการรักษาพยาบาลฟรี และ 6.ให้สวัสดิภาพแก่ประชาชน เช่น ปราบยาบ้า หวยเถื่อน และเก็บปืน เพื่อป้องกันอาชญากรรมอย่างถึงรากถึงโคน เป็นต้น

ที่มา : http://www.lokwannee.com/web2013/?p=284267

วันที่ 5 ต.ค. 60