-
กลับไปหน้าแรกข่าว  ป่วนภาษีที่ดินเพื่อขึ้นภาษี VAT? / โดย ดร.โสภณ พรโชคชัย
28 ก.ย. 2017

ป่วนภาษีที่ดินเพื่อขึ้นภาษี VAT? / โดย ดร.โสภณ พรโชคชัย

มาดูเล่ห์กลการป่วนเพื่อไม่ให้เก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง โดยป้ายสีมั่วๆเพื่อต้องการเตะถ่วงและยกเลิกภาษีนี้ไปเลย เช่น 1.เก็บภาษีเฉพาะสิ่งปลูกสร้าง ข้อนี้เป็นการบิดเบือนความจริง คนที่มีทั้งที่ดินและสิ่งปลูกสร้างก็ควรเก็บภาษีทั้งสิ้น จะพยายามหลีกเลี่ยงไม่เสียภาษีกันให้ได้หรืออย่างไร 2.ใช้ค่าเฉลี่ยแทนราคาประเมิน อันที่จริงควรใช้ราคาตลาด เพราะราคาประเมินของทางราชการต่ำกว่าความเป็นจริงมาก ควรให้ประชาชนแจ้งราคาซื้อขายตามจริงโดยไม่เสียค่าธรรมเนียมโอน 3.ใช้อัตราขั้นต่ำเพียงราคาเดียว ไม่มีก้าวหน้า แสดงเจตนาไม่ต้องการเสียภาษีหรือเลี่ยงภาษีชัดเจน 4.เอสเอ็มอีควรเก็บอัตราเดียวกับที่อยู่อาศัย ข้อนี้ไม่มีปัญหาหากเป็นการจัดเก็บตามราคาที่แท้จริง 5.ที่ดิน-บ้านพักอาศัยดั้งเดิมที่ความเจริญตัดผ่านไม่ควรเสียภาษีเต็มอัตรา กรณีนี้เป็นการเลี่ยงภาษีชัดเจน 6.บ้านหลังที่ 2 ราคาถูกของคนต่างจังหวัดที่มาทำงานใน กทม. ควรยกเว้น ข้อนี้เป็นการพยายามทำเรื่องหยุมหยิม ทุกวันนี้ใครมีทรัพย์เป็นห้องชุดราคา 100,000 บาทก็ต้องเสียค่าส่วนกลาง 7.ที่ดินตาบอด/ที่ดินที่ผังเมือง-กฎหมายอื่นๆห้ามพัฒนาควรยกเว้น ที่จริงใครมีที่ดินตาบอดก็ควรขายเสียถ้ากลัวเสียเปรียบ รัฐอาจตั้งหน่วยงานมารับซื้อในราคาที่เป็นธรรม 8.ที่ดินที่ถูกกำหนดให้เป็นพื้นที่รับน้ำป้องกันน้ำท่วมควรยกเว้น ข้อนี้เช่นเดียวกับข้อ 7 9.คลับเฮาส์ บริการสาธารณะในโครงการจัดสรร ถ้าเป็นทรัพย์ส่วนกลางก็ไม่ควรเสียภาษี แต่ถ้ายังเป็นของนักพัฒนาที่ดินที่เก็บไว้ใช้หาประโยชน์ทางธุรกิจก็ควรเสีย ภาษี ไม่ควรเอาเปรียบสังคม ทางราชการควรยึดหลักการเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างแบบอารยประเทศ ไม่ควรมีข้อยกเว้นหยุมหยิมหรือเอาใจชนชั้นสูง เจ้าที่ดินรายใหญ่ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างไม่ทำให้ประชาชนเดือดร้อนแม้แต่น้อย เช่นเดียวกับการเก็บภาษีล้อเลื่อนหรือจักรยานยนต์เก่าๆราคา 30,000 บาท ก็ต้องเสียภาษี 400-500 บาทต่อปี (มากกว่า 1% อยู่แล้ว) คนที่เดือดร้อนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจึงเป็นรายใหญ่ หากมีการเก็บภาษีนี้เมื่อ 50 ปีก่อน ณ อัตรา 1% เท่ากับว่ามูลค่าทรัพย์สินที่เจ้าที่ดินรายใหญ่ถือครองอยู่เป็นภาษีที่ควรเสียแต่ไม่ได้เสียนั่นเอง อย่าปล่อยให้เจ้าที่ดินและนายทุนใหญ่ล้มหรือบิดเบือนการเสียภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้างเพื่อประโยชน์เฉพาะตน หากล้มได้สำเร็จ รัฐบาลก็หาทางขึ้นภาษี VAT จาก 7% เป็น 8-9% ซึ่งจะสร้างความเดือดร้อนให้คนทั่วไป ฤาษีออกจากป่าซื้อผงซักฟอกก็ต้องเสียภาษี VAT แต่การเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเป็นการเก็บจากคนมีทรัพย์ โดยเฉพาะพวกเอาเปรียบสังคม

ที่มา : http://www.lokwannee.com/web2013/?p=283464

วันที่ 28 ก.ย. 60