-
กลับไปหน้าแรกเว็บบอร์ด  การประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ประเทศนามิเบีย

ใน ระหว่างนี้ คณะผู้ประเมินค่าทรัพย์สินของ ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส และคณะผู้ประเมินค่าทรัพย์สินจากประเทศไทย ได้ประเมินค่าทรัพย์สินหลากหลายประเภท เช่น ที่อยู่อาศัยอยู่ ณ กรุงวินด์ฮุก ประเทศนามิเบีย

          จากข้อมูลใน wiki พบว่าสาธารณรัฐนามิเบีย เป็นประเทศในทวีปแอฟริกาตอนใต้ ริมฝั่งมหาสมุทรแอตแลนติก มีพรมแดนติดด้านเหนือกับประเทศแองโกลา และแซมเบีย ด้านตะวันออกเฉียงเหนือติดกับซิมบับเว ทางตะวันออกติดกับบอตสวานา และทางใต้ติดกับประเทศแอฟริกาใต้ นามิเนียได้รับเอกราชคืนจากประเทศแอฟริกาใต้เมื่อ พ.ศ. 2533 มีเมืองหลวงชื่อวินด์ฮุก ประเทศนี้เคยเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษและอาฟริกาใต้ และเมื่อ 21 มีนาคม 2533 ก็ได้รับเอกราชอย่างเป็นทางการจาก สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ และต่อมาเข้าเป็นสมาชิกลำดับที่ 160 ขององค์การสหประชาชาติ และเป็นสมาชิกลำดับที่ 50 ของเครือจักรภพ
          ประเทศ นี้มีขนาดใหญ่ถึง รวม 825,418 ตร.กม. หรือใหญ่กว่าไทยถึง 60% แต่มีจำนวนประชากรราว 2 ล้านคนเท่านั้น มีผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติประมาณ 15.14 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือต่อหัว 7,101 ดอลลาร์สหรัฐ ประเทศนี้มีกรุงวินด์ฮุก (อังกฤษ: Windhoek) เป็นเมืองหลวงตั้งอยู่ในบริเวณ Khomas มีประชากร 230,000 คน และเป็นศูนย์กลางการค้าใหญ่ของหนังแกะ
          ประเทศ นี้มีอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ร้อยละ 3 มีอัตราเงินเฟ้อ ร้อยละ 8.5 มี ทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญ เพชร ทองแดง ตะกั่ว สังกะสี ยูเรเนียม เงิน ส่วนผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรที่สำคัญ ข้าวโพด ข้าวฟ่าง โคกระบือ อุตสาหกรรมที่สำคัญ ผลิตภัณฑ์เนื้อบรรจุกระป๋อง ผลิตภัณฑ์นม ฟอกหนัง ทอผ้า เสื้อผ้าสำเร็จรูป เป็นต้น

 

ที่มา: http://www.areaguru.net/topicdetail.php?tc_id=2288


 
=> 8284